Onderhoud HDN 19

Met HDN 19 wordt het volgende onderhoud op de HDN Standaard doorgevoerd:

  1. Datatype KvKnummer wordt gelijk getrokken met die van KvK
  2. Het veld fINC is verplaatst binnen de entiteit Identificatie.
  3. {Update 17 jan 2019} Het veld BedragKwaliteitsverbeteringEBV is verplaatst binnen de entiteit Object.
  4. {Update 17 jan 2019} Waardenlijst BerichtSoort is bijgewerkt.
  5. 72 velden komen te vervallen, zie onderstaand. {Update 25 febr 2019: 72 i.p.v. 73 velden; veld PercentageMutatie blijft 1x behouden. Update 15 jan 2019: 73 i.p.v. 63 velden)

Vervallen velden

De volgende 72 velden komen per HDN 19 in de hypotheekaanvraag (AX) te vervallen:

Entiteit Veldnaam
HuidigObject/HuidigeFinanciering OVBRenteverlies
Hypotheekgever VoormaligWoonLand
VoormaligWoonLandDt
VoormaligWoonLandEindDt
AlimenOntv
AlimenOntvEindDt
VrijBesteedbaarInkVermogen
BetalingsProblemen
BetalingsProblemenOmschr
HuidigAdresDt
{Update 15 jan 2019} UitsluitendBelastingplichtigInNedJN (zie hier)
BezittingenBoxDrie MaxDebetStand
Object RenteLeningViaVerbouwingsDepotJN
Lening VoorlopigeOfferte
VoorlopigeOfferteDt
VoorlopigeOfferteNr
ProvisieBedrag
OfferteRente
Royementskosten
Lening/Leningdeel RenteMiddeling
ProvisieBedrag
OfferteRente
PctConsumptief  {Update 15 jan 2019: zie hier}
Lening/Leningdeel/KortingsRegeling KortingsSoort {Update 14 jan 2019: blijft behouden}
KortingsCode {Update 14 jan 2019: blijft behouden}
OpslagPctNaKorting
LeningDeelKorting
Lening/Leningdeel/FinancieleDekking BeleggingprofielOmschrijving
AfwKeuzeBeleggingprofielMij
VerzorgersClausule
LijfrenteClausule
Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/ PremieDepot SoortDepot
KeuzeDepot
Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/ FondsVerdeling FondsnaamCode
FondsCode
FondsType
{Update 15 jan 2019: toegevoegd} Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/ Verzekerde OoitGerooktJN
RokenDtTotWanneer
GoedeGezondheidJN
GezondeLevensstijlJN
LengteInCm
GewichtInKg
Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/ VerzekerdeBedragen Hybridedeel
PercentageMutatie
Lening/Leningdeel/FinancieleDekking/ FiscaalGeruislozeVoortzetting BedragLopendeDekkingOverlijdenBijGemengd
VermogensrechtelijkGesplitstJN
ErfrechtelijkGesplitstJN
Lening/Leningdeel/BancaireDekking/ Contractant GeboorteDt
Lening/Leningdeel/BancaireDekking/ Waarden PeilDtWaarde
Lening/Leningdeel/BancaireDekking/ FiscaalGeruislozeVoortzetting VermogensrechtelijkGesplitstJN
ErfrechtelijkGesplitstJN
Lening/KortingsRegeling KortingsSoort {Update 14 jan 2019: blijft behouden}
KortingsCode {Update 14 jan 2019: blijft behouden}
OpslagPctNaKorting
LeningDeelKorting
Lening/FinancieleDekking BeleggingprofielOmschrijving
AfwKeuzeBeleggingprofielMij
VerzorgersClausule
LijfrenteClausule
FinancieleDekking/PremieDepot SoortDepot
KeuzeDepot
FinancieleDekking/FondsVerdeling FondsnaamCode
FondsCode
FondsType
{Update 15 jan 2019: toegevoegd} FinancieleDekking/Verzekerde OoitGerooktJN
RokenDtTotWanneer
GoedeGezondheidJN
GezondeLevensstijlJN
LengteInCm
GewichtInKg
FinancieleDekking/VerzekerdeBedragen Hybridedeel
PercentageMutatie {Update 25 febr 2019: blijft behouden}
FinancieleDekking/ FiscaalGeruislozeVoortzetting BedragLopendeDekkingOverlijdenBijGemengd
VermogensrechtelijkGesplitstJN
ErfrechtelijkGesplitstJN