OfferteBericht (OX) 17.0

Met HDN17 wijzigt het OfferteBericht (OX) voor de volgende punten:
1. Optimalisatie OfferteData
2. Optimalisatie PartijNAWData
3. Aanpassingen t.b.v. hypotheken
4. Aanpassingen t.b.v. verzekeren
5. Aanpassingen t.b.v. kredieten

1. Optimalisatie OfferteData

De velden in OfferteData zijn opgeschoond tot een kleinere set aan offerte kenmerken. Hierbij is het mogelijk geworden de verleningsdatum mee te geven. Als volgt:

  • Financier, PlaatsNaam, KvKnummer, VestigingsNummer zijn komen te vervallen.
  • De datum UitersteVerlengingsDt is toegevoegd waarmee de uiterste datum tot wanneer de meegestuurde offerte/ voorstel verlengd kan worden. De boolean OfferteVerlenging is komen te vervallen.
  • Met deze aanpassing zijn de gegevens in OfferteData als volgt: AcceptatieDt, GeldigheidsDt, Kenmerk, ResponseOpBericht en UitersteVerlengingsDt.

2. Optimalisatie PartijNAWData

De velden in PartijNAWData zijn ingeperkt. Dit houdt in:

  • Alleen de minimale gegevens van een persoon worden meegestuurd. Dat zijn achternaam, voorletters, tussenvoegsels, gebachternaam, gebtussenvoegsels, voorletters en geslacht.
  • Adresgegevens zijn komen te vervallen. Dat zijn straatnaam, huisnr, huisnrtoevoeging, postcode, plaatsnaam en land.
  • RekeningNr is ook komen te vervallen.

3. Aanpassingen t.b.v. hypotheken

Object en Lening zijn beide conditioneel verplicht voor hypotheken. In het OfferteBericht 17.0 zijn er geen wijzigingen voor deze entiteiten. De optimalisatie van OfferteData en PartijNAWData geldt ook voor hypotheken.

4. Aanpassingen t.b.v. verzekeren

FinancieleDekking is conditioneel verplicht voor verzekeren. Het OfferteBericht (OX) 17.0 bevat drie aanpassingen gerelateerd aan verzekeren, namelijk:

  • De optimalisatie van OfferteData en PartijNAWData geldt ook voor verzekeren.
  • Voor het retourneren van de looptijd van de verzekering is onder FinancieleDekking DuurInMnd opgenomen.
  • Voor het kunnen versturen van de acceptatiebevestiging van de verzekering is in DocSoort het documenttype ‘Acceptatiebevestiging verzekering’ toegevoegd.

5. Aanpassingen t.b.v. kredieten

Ten eerste geldt de optimalisatie van OfferteData en PartijNAWData ook voor kredieten.

Met het OfferteBericht (OX) 17.0 wordt het productenoverzicht voor kredieten geïntroduceerd. Dit productenoverzicht bestaat uit de lijst met kredietaanbiedingen waarvoor de aanvrager in aanmerking komt op basis van de gegevens in de kredietaanvraag. Het overzicht werd voorheen als pdf geretourneerd in aanvulling op de kredietaanvraag gegevens in de entiteit KredietAanbieding en de offerte van de daadwerkelijke aanvraag. Per OX 17.0 wordt het productenoverzicht ook als gestructureerde data in KredietAanbieding teruggekoppeld aan de aanvrager.

Update maart 2017

De samenstelling van de entiteit KredietAanbieding is geoptimaliseerd. Onderstaand het overzicht van de aangepaste versie in OX 17.1.0.0

Voor het totaaloverzicht van de ketenafspraken over het gebruik van het productenoverzicht kan contact worden opgenomen met HDN via info@hdn.nl .