Object gebonden documenten

Indien er een dossierstuk is opgevraagd welke te relateren is aan een object, is het mogelijk dat de entiteit “Object” en de bijbehorende velden gevuld zijn door de aanbieder.

Indien er een dossierstuk niet te relateren is aan een object, mogen deze velden niet gevuld worden.

Vanaf HDN18 zullen de Objectgegevens bij een objectgebonden document verplicht gevuld moeten worden binnen het DA-bericht. De objectgebonden dossierstukken (en daarmee het verplicht meegeven van de objectgegevens) zijn dan te herkennen aan de dossierstukken die genoemd worden in de conditie op de entiteit Object in het DA bericht.

 

Update 10.01.2018:

In de Werkgroep van 14.12.2017 is bepaald dat er eerst onderzoek gedaan moet worden naar de toegevoegde waarde van het verplicht maken van de Objectgegevens in het DA-bericht. HDN zal dit onderzoek in Q2 van 2018 gaan uitvoeren.