Nog geen Triple A leverancier

Deze softwareleverancier voldoet nog niet aan de gestelde eisen als het gaat om herleidbaarheid.

Via het HDN platform wisselen intermediairs en aanbieders veel (bijzondere) persoonlijke gegevens van klanten uit. Het is belangrijk dat we zorgvuldig met deze privacygevoelige informatie omgaan en dat we weten wie namens wie welke aanvragen verzendt en ontvangt.

Daarom is HDN overgegaan op een andere manier van aanvragen en beheren van het HDN-certificaat waarbij intermediairs de jaarlijkse certificaatverlening zelf uitvoeren. We noemen deze nieuwe manier van werken Triple A.

Het voordeel van Triple A voor het intermediair is dat je voldoet aan de verwachting van de klant en je zelf je aansluiting op HDN, de poort naar je omzet, beheert. Onafhankelijk van je softwareleverancier. Ander voordeel van Triple A is dat alle aanvragen op intermediair niveau herleidbaar zijn en er interessante managementinformatie beschikbaar is over bijvoorbeeld aantallen en soort aanvragen.

Meer informatie over Triple A vind je onder www.hdn.nl/triple-a