Nieuws:

Nieuwe groep adviseurs aan de slag met Handig!

Op 9 januari 2018 ging het jaar goed van start met de Handig! Adviseursdag. Ruim 60 adviseurs uit het hele land kwamen samen bij IG&H in Utrecht. Tijdens de Kick off bijeenkomst voor het gebruik van het UWV bericht in plaats van de werkgeversverklaring is de werkwijze toegelicht, zijn ervaringen uit de Handig! Pilot gedeeld en was er ruimte voor het stellen van vragen. De nieuwe manier van werken met het door de klant online aan te vragen SV bericht bij UWV werd enthousiast ontvangen. En dat zien we ook terug in het aantal aanvragen dat in januari met het UWV bericht is gedaan; ruim 200! HDN is vol in overleg met nieuwe partijen (hypotheekverstrekkers en adviespakketten) om deze efficiencyslag in de keten verder uit te breiden.