NHG Voorwaarden & Normen

Deze pagina bevat de toelichting op welke wijze aanpassingen binnen NHG Voorwaarden & Normen worden vertaald binnen de HDN Standaard.


NHG Voorwaarden & Normen 2019-1

De NHG V&N 2019-1 zijn als volgt binnen HDN opgenomen. Per 8 november 2018 en met de AX 18.2.12 zijn de wijzigingen  in HDN beschikbaar gekomen.

NHG- norm Ketenafspraak Extra
Norm 6.2 – Inkomensbepaling loondienst & UWV-verzekeringsbericht In HDN 18 is het mogelijk het UWV-verzekeringsbericht op te geven als kenmerk van een Dienstbetrekking.  Per HDN 19 wordt het mogelijk om het toetsinkomen uit de methode Inkomensbepaling Loondienst als één inkomenscomponent mee te geven en niet meer per dienstverband. Dit voorkomt het risico op dubbeltellingen.
Norm 6.4 – Inkomensverklaring ondernemer In HDN 18 is het mogelijk de Inkomensverklaring ondernemer op te geven als kenmerk van een Onderneming. Per HDN 19 wordt het mogelijk om het toetsinkomen uit de methode Inkomensverklaring ondernemer als één inkomenscomponent mee te geven en niet meer per onderneming. Dit voorkomt het risico op dubbeltellingen.
Norm 2.3.6 – Grond reeds in bezit

Met de (nieuwe) boolean ‘GrondReedsInBezit’ wordt aangegeven of de grond reeds in bezit was en de financiering van de grond geen onderdeel is van het aangevraagd krediet. Omschrijving van de boolean is ‘De grond is reeds in het bezit en de financiering van de grond is geen onderdeel is van het aangevraagd krediet.

De definitie van Koopsom wordt aangepast. Koopsom is niet meer altijd inclusief de kosten van de grond. Hiervoor geldt de volgende afspraak: ‘Bij nieuwbouw is koopsom inclusief de kosten van de grond, wanneer deze kosten onderdeel zijn van de aankoop van het onderpand. Bij bestaande bouw is koopsom altijd inclusief de kosten van de grond.

{Update 17 jan 2019} De definitie voor KoopsomGrond wordt uitgebreid met het gemarkeerde deel: ‘Bedrag van de koopsom van de grond van het onderpand. Indien de grond eerder is aangekocht moet hier de koopsom opgegeven worden conform de notariële akte van levering.

Bij GrondReedsInBezit geldt de conditie dat deze verplicht is als Onderpand = Nieuwbouw en Lening = NHG.  KoopsomGrond is verplicht als GrondReedsInBezit = ja.

In HDN 18 als maatschappij specifiek  (in de AX 18.2.12 per 8 nov  beschikbaar).  Per HDN 19 als optioneel in het generieke berichtschema.
Norm 1.10  – Energie Bespaar Budget

Het energie bespaar budget ligt in dezelfde lijn als energie besparende voorzieningen en is daarmee een kwaliteitsverbetering. Het (nieuwe) veld BedragKwaliteitsverbeteringEBB sluit daarmee aan op het NHG beleid. Omschrijving van het veld is  ‘Geeft het bedrag dat gereserveerd is voor nader te bepalen energiebesparende aanpassingen. Dit bedrag wordt niet meegenomen in de maandlastberekening t.b.v. financiering en moet daarom apart (en afgesplitst) van het veld VerbouwingsKosten worden doorgegeven.’

Om meer duidelijkheid te krijgen in de verschillende marktwaardes i.c.m. EBV en/ of EBB en hoe NHG deze definieert zijn drie filmpjes beschikbaar. Deze zijn terug te vinden op de NHG website via deze link . De cases zijn onderaan de webpagina te vinden.

In HDN 18 als maatschappij specifiek  (in de AX 18.2.12 per 8 nov  beschikbaar).  Per HDN 19 als optioneel in het generieke berichtschema.
Definitie h & definitie i – Nul op de meter en Energieneutraal Nul-op-de-meter is al aanwezig in de waardenlijst EnergieKlasse. De uitbreiding door NHG met nul-op-de-meter is met de bestaande HDN inrichting ondersteunt.
Norm 6.8.1 – Levensloop Met het veld ‘LevensloopPerJaar’ in DienstBetrekking kan het bedrag aan levensloopregeling  per jaar worden meegegeven. Omschrijving van het veld is ‘Het bedrag aan levensloop op jaarbasis, vergoedt door de werkgever aan de werknemer voor een levensloopregeling.’ In HDN 18 als maatschappij specifiek (in de AX 18.2.12 per 8 nov). Per HDN 19 als optioneel in het generieke berichtschema.

NHG Voorwaarden & Normen 2018-2

Met de NHG V&N 2018-2 is de Senioren verhuisregeling geïntroduceerd. De inrichting van deze regeling binnen HDN is hier te vinden.


NHG Voorwaarden & Normen 2018-1

De NHG V&N aanpassingen 2018-1 zijn als volgt binnen HDN vertaald:

NHG- norm Ketenafspraak Extra
Norm 6.7 – overige inkomsten bestandsdelen Overige inkomstenbestandsdelen worden meegegeven in bestaand generiek veld ‘InkomstenToeslag’ Huidige definitie InkomstenToeslag is ‘Geeft de inkomsten uit toeslagen die structureel mee kunnen tellen (bijv. diplomatoeslag, gevarentoeslag, oefeningtoeslag enz.)’ . Deze wordt uitgebreid met: door NHG gedefinieerde overige inkomensbestanddelen).
Norm 3.7 – lening zonder NHG naar een lening met NHG oversluiten Vanaf HDN17: nw MutatieType ‘Verbeterde klantsituatie’ beschikbaar. Per HDN18 is gebruik van deze mutatietype verplicht voor de betreffende situatie. Per HDN18 zijn ook de condities, zoals onder Extra beschreven, aanwezig in het generieke AX schema. {Update 14 december 2017} Per HDN18 zijn de volgende generieke condities aanwezig in het AX-berichtschema.

  • OfferteAanvraag/Object/Onderpand = 01 bestaand / 03 nieuw
  • OfferteAanvraag/Lening/Regeling = 07 interne oversluiting / 08 oversluiting andere geldgever
  • OfferteAanvraag/Lening/NHG = J Ja

Verbeterde klantsituatie kan tot HDN18 als volgt worden herleid:

  • OfferteAanvraag/Object/Onderpand = 01 bestaand / 03 nieuw
  • OfferteAanvraag/Lening/Regeling = 07 interne oversluiting / 08 oversluiting andere geldgever
  • OfferteAanvraag/Lening/NHG = J Ja
  • OfferteAanvraag/Lening/Mutatie = 06 Oversluiting bij nieuwe financier
Norm 5.5 – ORV niet meer verplicht {Update 14 december 2017} De entiteit FinancieleDekking, waarmee ORV wordt meegegeven bij een hypotheekaanvraag, wordt per HDN18 maarschappij specifiek.  Op deze wijze kunnen aanbieders voorkomen dat zij ORV-gegevens ontvangen die zij benodigd hebben (o.a. i.k.v. AVG).
Afkoop erfpacht onderdeel van koopsom Afkoopsom erfpacht wordt geen onderdeel van de Koopsom. Dit heeft te grote impact op de keten. In definitie van Koopsom wordt dit expliciet vermeld. Huidige definitie Koopsom is ‘De koopsom is het bedrag dat wordt betaald voor een onroerend goed om dit in bezit te krijgen (exclusief kosten koper en roerende zaken). Koopsom is altijd inclusief de kosten van de grond, zowel bij bestaande als bij nieuwbouw.’ Hieraan toevoegen: ‘Wanneer sprake is van afkoop van erfpachtcanon is de koopsom exclusief de afkoopsom. Deze afkoopsom wordt apart opgegeven.’
Minderwerk Betekenis wordt opgevraagd bij NHG.

 

Type klant

Wanneer NHG wil weten of de hypotheekgever een starter of doorstromer is, wordt dit in HDN duidelijk gemaakt d.m.v. het veld  Hypotheken/ EersteHypotheekOoit.