NHG – Passende provisie

Klanten met een NHG-lening werden bij het oversluiten van hun hypotheek geconfronteerd met het opnieuw betalen van borgtochtprovisie. Samen met ketenpartners is NHG tot een oplossing gekomen die zowel voor de klant, geldverstrekkers als NHG werkbaar is. Bestaande NHG klanten die willen oversluiten, betalen alleen borgtochtprovisie over de verhoging tussen de nieuwe hoofdsom en de restantschuld van het NHG deel. Bij oversluiten van een NHG-lening zonder verhoging, kan de geldverstrekker zelf bepalen of de klant wordt getoetst aan de op het moment van oversluiten geldende kostengrens en toetscriteria. Deze aanpassing zal per 1-1-2020 in werking treden en wordt meegenomen in de HDN 19.1 release (19 december 2019).

In HDN kunnen de gegevens van de huidige lening worden meegegeven onder in de entiteit HuidigObject/HuidigeFinanciering. De volgende velden zijn hierin van belang:

  • HuidigeFinanciering.Garantie: hiermee kan worden aangegeven of er sprake is van garantie op de bestaande lening. Dit wordt aangegeven op leningniveau. Ook als er een deel niet-NHG is, dient hierbij te worden aangegeven dat er sprake is geweest van NHG-garantie, omdat NHG na oversluiting de volledige lening zal dekken.
  • HuidigLeningdeel.RestantSaldoHuidigLeningdeel: hiermee kan op leningdeelniveau de restantschuld van de bestaande lening worden opgegeven.

Meer informatie hierover lees je op de website van NHG.