Mobiel nummer

Binnen Leven- en Kredietaanvragen kan één telefoonnummer worden meegegeven. Om meer eenduidigheid te creëren welk type telefoonnummer wordt meegegeven bij een aanvraag geldt per HDN17 de volgende ketenafspraak:

‘Wanneer een mobiele nummer aanwezig is moet deze worden meegegeven in de Leven- (LX) of Kredietaanvraag (KX). Wanneer geen mobiel nummer aanwezig is, moet het privénummer (indien aanwezig) opgegeven worden.’

Voor hypotheekaanvragen is deze richtlijn niet van toepassing, omdat met een hypotheekaanvraag zowel mobiel, privé als werk telefoonnummer meegegeven kan worden.