Meldingen

 

 

Wie Datum constatering Beoogde oplossingsdatum Korte omschrijving
Hypotheekcompany 21-09-2017 nnb De Serviceprovider entiteit wordt niet (op een juiste manier) gevuld in een Hypotheekaanvraag.
Landelijk Netwerk Inkoopcombinatie 15-03-2018 nnb Bepaalde gegevens in de entiteit Tussenpersoon worden overschreven met de gegevens van de serviceprovider. Dit is in strijd met de ketenafspraak dat de tussenpersoongegevens ongewijzigd moeten blijven.
De Financiële Makelaar 22-03-2018 nnb In sommige gevallen wordt De Financiele Makelaar zowel als Tussenpersoon als als Serviceprovider meegegeven in de aanvraag. Dit is in strijd met de ketenafspraak waarin staat dat de Tussenpersoon in de aanvraag gevuld moet zijn met de Tussenpersoon die het advies heeft afgegeven.
Frost IT / VKG / Hypoplus / Finsys 29-03-2019 nnb Het veld “Statusketenpartij” is niet zichtbaar  voor de gebruiker.
Merius 14-04-2019 15-09-2019 Het aantal aanvragen waarbij niet binnen 15 minuten na ontvangst van de aanvraag een statusbericht is teruggestuurd is te hoog
Het aantal aanvragen waarbij veel documentberichten in een korte tijd worden verstuurd is te hoog
Het aantal aanvragen waarbij documenten na de status ‘Vervallen’ een andere status hebben gekregen is te hoog
Het aantal aanvragen waarbij documenten met een beperkte geldigheid de status ‘Akkoord’ krijgen voor uitbrengen van de bindende offerte is te hoog
Attens/ Syntrus/ Tellius 16-11-2019 01-02-2020
ING 30-11-2019 01-02-2020
Nationale Nederlanden 22-11-2019 01-02-2020
SNS/ Regio Bank/ BLG wonen/ ASN 15-11-2019 01-02-2020