Meldingen

Wie Datum constatering Beoogde oplossingsdatum Korte omschrijving
Faster Forward 21-09-2017 nnb De Serviceprovider entiteit wordt niet (op een juiste manier) gevuld vanuit Elements.
Hypotheekcompany 21-09-2017 nnb De Serviceprovider entiteit wordt niet (op een juiste manier) gevuld in een Hypotheekaanvraag.
Van Kampen Groep/Hypoplus 01-03-2018 nnb De Serviceprovider gegevens worden niet altijd toegevoegd in de daarvoor bestemde entiteit van de hypotheekaanvraag. Dit is in strijd met de ketenafspraak.
Landelijk Netwerk Inkoopcombinatie 15-03-2018 nnb Bepaalde gegevens in de entiteit Tussenpersoon worden overschreven met de gegevens van de serviceprovider. Dit is in strijd met de ketenafspraak dat de tussenpersoongegevens ongewijzigd moeten blijven.
De Financiële Makelaar 22-03-2018 nnb In sommige gevallen wordt De Financiele Makelaar zowel als Tussenpersoon als als Serviceprovider meegegeven in de aanvraag. Dit is in strijd met de ketenafspraak waarin staat dat de Tussenpersoon in de aanvraag gevuld moet zijn met de Tussenpersoon die het advies heeft afgegeven.
REAAL Levensverzekeringen NV 04-10-2018 01-12-2018
Het OX bericht is niet geïmplementeerd in het Verzekerenproces
Unit4 (EFDECE) 11-10-2018 nnb
* Efdece vult default een dienstbetrekking in, ook bij zelfstandig ondernemers, waardoor in sommige gevallen het inkomen dubbel wordt doorgegeven.
Unit4 (Scenario Advies) 11-10-2018 nnb
* Scenario geeft altijd het veld MarktwaardeNaVerb mee, ook als er geen sprake is van een verbouwing.
ING 25-10-2018 15-12-2018 * Binnen het Documentenverkeer (DA) wordt de status “Voorlopig akkoord” niet gebruikt
Centraal Beheer & Woonfonds verzekeren 01-11-2018 19-11-2018 * Onjuist gebruik van AcceptatieDt en GeldigheidsDt  in het OX bericht.
De Kredietmakelaar 15-11-2018 nnb * Certificering niet uit kunnen voeren.