Lopende projecten

In onderstaand overzicht is te zien welke HDN projecten momenteel lopen, in welke fase de projecten zitten en de datum van oplevering van de desbetreffende projecten.

HDN ProjectDoelFaseOplevering
Brondata hypotheekproces B2B

Doel van het project is om de HDN aangesloten partijen de mogelijkheid te bieden om openbare bronnen via HDN te raadplegen. Kadaster, Calcasa en NBWO zijn reeds operationeel en een controle op AFM vergunning, KvK en kredietwaardigheid bevinden zicht nu in onderzoeksfase.

RealisatiefaseQ4 2015
Brondata hypotheekproces B2C

Doel van het project is, net als bij openbare bronnen, de HDN aangesloten partijen de mogelijkheid te bieden om bronnen te raadplegen, waarbij de consument goedkeuring heeft gegeven om data te ontvangen. Denk hierbij aan inkomensgegevens en kredietwaardigheidstoetsen.

RealisatiefaseQ4 2015
Beheerverzoeken via HDN

Dit project heeft als doel om op een gestandaardiseerde wijze gegevens uit de backoffice van aanbieders op de vragen, zodat de adviseur advies kan geven op de hedendaagse gegevens en (eventueel) mutaties in te dienen.

RealisatiefaseQ4 2015
SAAS TripleA

Het project heeft als doel om een functionaliteit te realiseren waardoor HDN leden en gebruikers te allen tijde, device-, tijd- en plaatsonafhankelijk via HDN kunnen communiceren.

RealisatiefaseQ4 2015
HDN Index uitbreiding

De HDN index wordt nu geraadpleegd om inzicht te krijgen in management informatie over hypotheekaanvragen. De uitbreiding heeft als doel efficiency te meten omtrent bijvoorbeeld conversiegraad en doorlooptijden van dossierstukken.

RealisatiefaseQ3 2015
HDN notaris bericht

Samen met enkele ketenpartijen ontwikkelt HDN in dit project een nieuw bericht om de notarisproducten (o.a. hypotheek-, of splitsingsaktes) digitaal en gestructureerd te kunnen aankondigen/aanvragen.

InitiatiefaseQ4 2015
NHG bericht (GX) doorontwikkelen

Bij de doorontwikkeling van het NHG-bericht (GX) wordt naar de mogelijkheden gekeken om naast het huidige aanmeldbericht ook andere processen te ondersteunen.

RealisatiefaseNtb
HDN - FDN

In dit project worden mogelijkheden om effectiever met elkaar samen te werken onderzocht.

InitiatiefaseNtb
Marketing en Communicatie

Dit project moet bijdragen aan een positievere marktperceptie van HDN, grotere deelname aan implementatie en projecten en ambassadeurschap van HDN stakeholders.

RealisatiefaseQ4 2015
Programma Brondata financieel proces (EA/EX)

Doel van het programma is om openbare- alsmede gesloten bronnen (middels goedkeuring consument) te ontsluiten voor de HDN aangesloten partijen. Inmiddels zijn het NWWI, KvK, Kadaster, Calcasa en NBWO operationeel en is HDN in de realisatiefase om inkomens- en kredietwaardigheidgegevens te ontsluiten.

Inkomens- en kredietwaardigheidsgegevens realisatiefase
Pensioen- en overheidsgegevens initiatiefase
Continuerend
Programma Procesinnovatie

Dit programma omvat alle ontwikkelingen voor het innoveren en optimaliseren van nieuwe en bestaande, door HDN te faciliteren processen. Denk hierbij aan:
– Mutatieberichten: Doel van dit project is om enerzijds backoffice data te delen met de businesspartner waarna er een mutatieverzoek kan worden ingediend.
– Notarisberichten: Doel hiervan is het notariaat te ontsluiten voor het intermediair.

RealisatiefaseQ4 2016
Programma Consument in de keten

Dit programma omvat projecten die raakvlakken hebben met de consument, maar geen brondata ontsluiting betreffen. Denk hierbij aan:
– Uniform Financieel Overzicht (UFO): Dit project heeft als doel om consumentgegevens te standaardiseren en te delen in de keten.
– Digitale identiteit: HDN is betrokken bij pilots die gericht zijn op identificatie en authenticatie van de consument in het hypotheek-/hypotheekgerelateerde proces.

InitiatiefaseQ4 2016
Programma Optimaliseren HDN Software en Platform

Dit programma omvat alle (door)ontwikkelingen rondom software en platform. Denk hierbij aan het professionaliseren van de (test)infrastructuur alsmede het bieden van oplossingen voor partijen die een SAAS omgeving hebben en via mobile device willen (HDN) communiceren.

RealisatiefaseQ1 2017
Vernieuwing platform

Meer efficiency in de financiële keten, dat is het doel waar HDN zich nu en in de toekomst voor inzet. Uit onderzoek blijkt dat ons huidige platform prima voldoet. Willen we klaar zijn voor innovatieve oplossingen in de toekomst dan is het belangrijk ons platform nu te vernieuwen. Daarom wordt er, na de analysefase, het uitvoerige leveranciers- en platformselectietraject en het realiseren van de proof of concept, nu gebouwd aan het nieuwe toekomstbestendige HDN platform.

Fase 3 – Realisatie
december 2019
Handig!

Handig! is een samenwerkingsverband tussen partijen uit de financiële keten met het doel het aanvragen van een hypotheek zo snel en volledig mogelijk op basis van digitale, gevalideerde brondata te kunnen verrichten. Op dit moment begeleidt de projectboard de uitrol van de Inkomensbepaling Loondienst.

Implementatie2019
Triple A

Via het HDN platform worden veel (bijzondere) persoonlijke gegevens verzonden van en naar aanbieders. Daar willen en moeten we zorgvuldig mee omgaan. Dat betekent onder andere dat het altijd duidelijk moet zijn wie namens wie welke aanvragen verzendt. Daarom is het project Triple A gestart. Door een andere manier van aanvragen en beheren van het HDN-certificaat zijn (persoonlijke) gegevens die via HDN worden verstuurd straks altijd herleidbaar.

Niet iedereen gaat in 1 keer over op de geupdate versie van HDN. Dit gebeurt per softwareleverancier. Op deze manier verwachten we een soepele overgang waarbij iedereen in 2019 werkt volgens het nieuwe systeem.2019
Vernieuwing platform

Meer efficiency in de financiële keten, dat is het doel waar HDN zich nu en in de toekomst voor inzet. Uit onderzoek blijkt dat ons huidige platform prima voldoet. Willen we klaar zijn voor innovatieve oplossingen in de toekomst dan is het belangrijk ons platform nu te vernieuwen. Daarom wordt er, na de analysefase, het uitvoerige leveranciers- en platformselectietraject en het realiseren van de proof of concept, nu gebouwd aan het nieuwe toekomstbestendige HDN platform.

Fase 3 – Realisatie
december 2019
Uitrol Inkomensbepaling Loondienst

Het toetsinkomen van mensen die een hypotheek aanvragen is een van de belangrijkste factoren bij de beoordeling van de aanvraag. Er is nu een nieuwe methode waarmee dit toetsinkomen snel, digitaal en betrouwbaar wordt berekend: de Inkomensbepaling Loondienst, op basis van het verzekeringsbericht van het UWV. Binnen dit project wordt de landelijke uitrol van deze werkwijze begeleid.

Landelijke uitrol2020
Triple A

Via het HDN platform worden veel (bijzondere) persoonlijke gegevens verzonden van en naar aanbieders. Daar willen en moeten we zorgvuldig mee omgaan. Dat betekent onder andere dat het altijd duidelijk moet zijn wie namens wie welke aanvragen verzendt. Daarom is het project Triple A gestart. Door een andere manier van aanvragen en beheren van het HDN-certificaat zijn (persoonlijke) gegevens die via HDN worden verstuurd straks altijd herleidbaar.

Niet iedereen gaat in 1 keer over op de geupdate versie van HDN. Dit gebeurt per softwareleverancier. Op deze manier verwachten we een soepele overgang waarbij iedereen in 2019 werkt volgens het nieuwe systeem.2019
Vernieuwing platform

Meer efficiency in de financiële keten, dat is het doel waar HDN zich nu en in de toekomst voor inzet. Uit onderzoek blijkt dat ons huidige platform prima voldoet. Willen we klaar zijn voor innovatieve oplossingen in de toekomst dan is het belangrijk ons platform nu te vernieuwen. Daarom wordt er, na de analysefase, het uitvoerige leveranciers- en platformselectietraject en het realiseren van de proof of concept, nu gebouwd aan het nieuwe toekomstbestendige HDN platform.

Fase 3 – Realisatie
december 2019
Uitrol Inkomensbepaling Loondienst

Het toetsinkomen van mensen die een hypotheek aanvragen is een van de belangrijkste factoren bij de beoordeling van de aanvraag. Er is nu een nieuwe methode waarmee dit toetsinkomen snel, digitaal en betrouwbaar wordt berekend: de Inkomensbepaling Loondienst, op basis van het verzekeringsbericht van het UWV. Binnen dit project wordt de landelijke uitrol van deze werkwijze begeleid.

Landelijke uitrol2020