Lopende projecten

In onderstaand overzicht is te zien welke HDN projecten momenteel lopen, in welke fase de projecten zitten en de datum van oplevering van de desbetreffende projecten.

HDN ProjectDoelFaseOplevering
Actuele hypotheekgegevens delen (IA/IX)

Om als adviseur, de klant tijdens de looptijd van de hypotheek van goed advies te kunnen voorzien, is het van belang om te weten hoe de hypotheek er x-jaar na afsluiten uitziet. Het opvragen van de actuele hypotheekgegevens van de klant kan soms lastig zijn/lang duren. Binnen dit project richten we met CMIS en Aegon een proces in zodat een adviseur de meest up to date gegevens direct digitaal vanuit de geldverstrekker beschikbaar heeft. Inmiddels is de uitrol naar de markt gestart. Meer informatie over dit project: www.hdn.nl/actuelehypotheekgegevens

Implementatie

Deelnemers
Aegon
Faster Forward
CMIS Groep
2021
Bankgarantiebericht

Adviseurs kunnen voor hun klanten bij hun hypotheekaanvraag een bankgarantie stellen vanuit de software. De aanvraag gaat via het HDN netwerk naar de bankgarantiestellende partij, zodat deze direct kan beoordelen. Hiermee halen we de extra stappen, als inloggen in portalen en op andere plekken verzamelen van documenten, weg. Ander voordeel is dat de informatie die de bankgarantiestellende partij nodig heeft al beschikbaar is in het hypotheekdossier van de adviseur. Het proces kan dus zonder dubbele handelingen plaatsvinden. Meer info.

Fase 4 - Pilot draait, partijen kunnen aansluiten

Deelnemers
Nationale Waarborg
Accelerate
Faster Forward
december 2021
Implementatie en ontwikkeling consumentendata standaard (CA/CX)

In samenwerking met verschillende partijen uit de markt is de Consumentendata standaard ontwikkeld, ook wel de CA/CX standaard genoemd. Het is bij een aantal aanbieders mogelijk om op basis van brondata, die via een consumentendataleverancier is opgehaald binnen het eigen adviespakket van de adviseur, hypotheekadvies te geven, te bemiddelen en zelfs acceptatie van verhogingen te regelen. Binnen het project worden meer aanbieders aangesloten op de dienst en worden meer bronnen ontsloten volgends de standaard. Meer informatie: www.hdn.nl/consumentendata-standaard 

Implementatie Vooringevulde Aangifte Belastingdienst

Deelnemers
Quion
Aegon
ABN Amro
december 2021
Goed IDee

Om het hypotheekproces te versnellen en vereenvoudigen ontwikkelt HDN een nieuwe manier van digitaal identificeren én digitaal stukken ondertekenen. Deze manier staat juridisch gelijk aan de ‘natte handtekening’. Door alles op het hoogste beveiligingsniveau (eIDAS-niveau hoog) in te richten is de kopie van het identiteitsbewijs straks niet meer nodig en kunnen klanten elektronisch toestemming geven voor het verwerken van bepaalde gegevens en overeenkomsten elektronisch tekenen.

Implementatie

Deelnemers
Stater
Quion
Accelerate
Independer
Aegon
Romeo FD
Vidua Wonen
Cleverbase
Q2 2022
Groene leningen

Geldverstrekkers en intermediairs spelen in op de duurzaamheidsvraag met een divers en groen productaanbod. De klant moet hiervoor documenten aanleveren. Het liefst doe je dat met gestructureerde data uit gevalideerde bronnen. Netbeheerders  zouden zo’n bron kunnen vormen. Zij hebben steeds meer slimme meter data beschikbaar en kunnen hun klanten controle over hun energiedata geven. In een ‘use case’ bekijken aanbieders, intermediairs, netbeheerders en HDN of en hoe de energiesector en de hypotheeksector het beste kunnen samenwerken en datadelen.

Implementatie

Deelnemers
Q2 2022 pilot live
Inkomensbepaling Loondienst

Het toetsinkomen van mensen die een hypotheek aanvragen is een van de belangrijkste factoren bij de beoordeling van de aanvraag. Er is een nieuwe methode waarmee dit toetsinkomen snel, digitaal en betrouwbaar wordt berekend: de Inkomensbepaling Loondienst, op basis van het UWV verzekeringsbericht. Binnen dit project wordt de landelijke uitrol van deze werkwijze begeleid.

Landelijke uitrol2021
Inkomensbepaling Pensioen

Door gebruik van digitale, gevalideerde brondata kan het aanvragen van een hypotheek veel sneller én eenduidiger. In de pilot Inkomensbepaling Pensioen hebben aanbieders, adviseurs, NHG en HDN rekenregels opgesteld en toegepast in een tool. Met één druk op de knop geeft de tool het pensioenbedrag op basis van de gegevens uit Mijnpensioenoverzicht.nl van de overheid. Na de succesvolle pilot is de uitrol naar aanbieders buiten de pilot gestart. Op dit moment worden de processen en beheersmaatregelen rond de rekentool gefinetuned. Tot dit is afgerond staat de IBP-rekentool on hold. Meer info op www.hdn.nl/inkomensbepalingpensioen

Implementatie

Deelnemers
Aegon
Florius
2020/2021
Inkomensverklaring ondernemer digitaliseren

Om het toetsinkomen van zelfstandig ondernemers vast te stellen vragen geldverstrekkers de inkomensverklaring ondernemer. Deze verklaring moet worden opgesteld door een deskundige partij. In 2022 sluiten Pentrax en Zakelijk Inkomen aan op het HDN Platform. Hiermee wordt het mogelijk om vanuit het adviespakket en/of CRM pakket een inkomensverklaring ondernemer aan te vragen bij één van deze rekenexperts. Het proces verloopt dan volledig via HDN inclusief documentafhandeling.

Implementatie

Deelnemers
Pentrax
Zakelijk inkomen
Accelerate
Faster Forward
Q1 2022
Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (BX)

Als vervolg op IA/ IX maakt HDN het met de pilotdeelnemers mogelijk om beheeractiviteiten op bestaande leningen via het HDN platform te doen. Te beginnen met de veel voorkomende complexe processen rondom een ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid en de vaak daarbij behorende omzettingen van lening(del)en.

Pilot

Deelnemers
Aegon
ABN Amro
Figlo
CMIS Groep
2021
Vernieuwing platform

Meer efficiency in de financiële keten, dat is het doel waar HDN zich nu en in de toekomst voor inzet. Om klaar te zijn voor innovatieve oplossingen in de toekomst is het ons platform recent vernieuwd. Na de analysefase, het uitvoerige leveranciers- en platformselectietraject en de proof of concept is het nieuwe platform gerealiseerd. Meer info over het nieuwe toekomstbestendige HDN platform is op onze site beschikbaar. Op dit moment gaan de laatste partijen over op de API technologie.

Fase 4 – Partijen sluiten aan op API koppeling
December 2021
Zorgeloos Vastgoed

In elke woonfase de juiste informatie, met één druk op de knop. Met het nieuwe Zorgeloos Vastgoed afsprakenstelsel werkt HDN mee aan gemak, duidelijkheid en zekerheid binnen de vastgoed keten. Voor de consument én marktpartijen. De eerste toepassing van het afsprakenstelsel is de digitale koopovereenkomst.  Ieders ‘informatiehuishouding’ wordt op elkaar afgestemd zodat de overeenkomst binnen de keten gedeeld kan worden. Op alle niveaus, van inhoud naar techniek. Meer informatie over Zorgeloos Vastgoed vind je op www.zorgeloosvastgoed.nl

Implementatie digitale koopovereenkomst2022
Actuele hypotheekgegevens delen (IA/IX)

Om als adviseur, de klant tijdens de looptijd van de hypotheek van goed advies te kunnen voorzien, is het van belang om te weten hoe de hypotheek er x-jaar na afsluiten uitziet. Het opvragen van de actuele hypotheekgegevens van de klant kan soms lastig zijn/lang duren. Binnen dit project richten we met CMIS en Aegon een proces in zodat een adviseur de meest up to date gegevens direct digitaal vanuit de geldverstrekker beschikbaar heeft. Inmiddels is de uitrol naar de markt gestart. Meer informatie over dit project: www.hdn.nl/actuelehypotheekgegevens

Implementatie

Deelnemers
Aegon
Faster Forward
CMIS Groep
2021
Bankgarantiebericht

Adviseurs kunnen voor hun klanten bij hun hypotheekaanvraag een bankgarantie stellen vanuit de software. De aanvraag gaat via het HDN netwerk naar de bankgarantiestellende partij, zodat deze direct kan beoordelen. Hiermee halen we de extra stappen, als inloggen in portalen en op andere plekken verzamelen van documenten, weg. Ander voordeel is dat de informatie die de bankgarantiestellende partij nodig heeft al beschikbaar is in het hypotheekdossier van de adviseur. Het proces kan dus zonder dubbele handelingen plaatsvinden. Meer info.

Fase 4 - Pilot draait, partijen kunnen aansluiten

Deelnemers
Nationale Waarborg
Accelerate
Faster Forward
december 2021
Implementatie en ontwikkeling consumentendata standaard (CA/CX)

In samenwerking met verschillende partijen uit de markt is de Consumentendata standaard ontwikkeld, ook wel de CA/CX standaard genoemd. Het is bij een aantal aanbieders mogelijk om op basis van brondata, die via een consumentendataleverancier is opgehaald binnen het eigen adviespakket van de adviseur, hypotheekadvies te geven, te bemiddelen en zelfs acceptatie van verhogingen te regelen. Binnen het project worden meer aanbieders aangesloten op de dienst en worden meer bronnen ontsloten volgends de standaard. Meer informatie: www.hdn.nl/consumentendata-standaard 

Implementatie Vooringevulde Aangifte Belastingdienst

Deelnemers
Quion
Aegon
ABN Amro
december 2021
Goed IDee

Om het hypotheekproces te versnellen en vereenvoudigen ontwikkelt HDN een nieuwe manier van digitaal identificeren én digitaal stukken ondertekenen. Deze manier staat juridisch gelijk aan de ‘natte handtekening’. Door alles op het hoogste beveiligingsniveau (eIDAS-niveau hoog) in te richten is de kopie van het identiteitsbewijs straks niet meer nodig en kunnen klanten elektronisch toestemming geven voor het verwerken van bepaalde gegevens en overeenkomsten elektronisch tekenen.

Implementatie

Deelnemers
Stater
Quion
Accelerate
Independer
Aegon
Romeo FD
Vidua Wonen
Cleverbase
Q2 2022
Groene leningen

Geldverstrekkers en intermediairs spelen in op de duurzaamheidsvraag met een divers en groen productaanbod. De klant moet hiervoor documenten aanleveren. Het liefst doe je dat met gestructureerde data uit gevalideerde bronnen. Netbeheerders  zouden zo’n bron kunnen vormen. Zij hebben steeds meer slimme meter data beschikbaar en kunnen hun klanten controle over hun energiedata geven. In een ‘use case’ bekijken aanbieders, intermediairs, netbeheerders en HDN of en hoe de energiesector en de hypotheeksector het beste kunnen samenwerken en datadelen.

Implementatie

Deelnemers
Q2 2022 pilot live
Inkomensbepaling Loondienst

Het toetsinkomen van mensen die een hypotheek aanvragen is een van de belangrijkste factoren bij de beoordeling van de aanvraag. Er is een nieuwe methode waarmee dit toetsinkomen snel, digitaal en betrouwbaar wordt berekend: de Inkomensbepaling Loondienst, op basis van het UWV verzekeringsbericht. Binnen dit project wordt de landelijke uitrol van deze werkwijze begeleid.

Landelijke uitrol2021
Inkomensbepaling Pensioen

Door gebruik van digitale, gevalideerde brondata kan het aanvragen van een hypotheek veel sneller én eenduidiger. In de pilot Inkomensbepaling Pensioen hebben aanbieders, adviseurs, NHG en HDN rekenregels opgesteld en toegepast in een tool. Met één druk op de knop geeft de tool het pensioenbedrag op basis van de gegevens uit Mijnpensioenoverzicht.nl van de overheid. Na de succesvolle pilot is de uitrol naar aanbieders buiten de pilot gestart. Op dit moment worden de processen en beheersmaatregelen rond de rekentool gefinetuned. Tot dit is afgerond staat de IBP-rekentool on hold. Meer info op www.hdn.nl/inkomensbepalingpensioen

Implementatie

Deelnemers
Aegon
Florius
2020/2021
Inkomensverklaring ondernemer digitaliseren

Om het toetsinkomen van zelfstandig ondernemers vast te stellen vragen geldverstrekkers de inkomensverklaring ondernemer. Deze verklaring moet worden opgesteld door een deskundige partij. In 2022 sluiten Pentrax en Zakelijk Inkomen aan op het HDN Platform. Hiermee wordt het mogelijk om vanuit het adviespakket en/of CRM pakket een inkomensverklaring ondernemer aan te vragen bij één van deze rekenexperts. Het proces verloopt dan volledig via HDN inclusief documentafhandeling.

Implementatie

Deelnemers
Pentrax
Zakelijk inkomen
Accelerate
Faster Forward
Q1 2022
Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (BX)

Als vervolg op IA/ IX maakt HDN het met de pilotdeelnemers mogelijk om beheeractiviteiten op bestaande leningen via het HDN platform te doen. Te beginnen met de veel voorkomende complexe processen rondom een ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid en de vaak daarbij behorende omzettingen van lening(del)en.

Pilot

Deelnemers
Aegon
ABN Amro
Figlo
CMIS Groep
2021
Vernieuwing platform

Meer efficiency in de financiële keten, dat is het doel waar HDN zich nu en in de toekomst voor inzet. Om klaar te zijn voor innovatieve oplossingen in de toekomst is het ons platform recent vernieuwd. Na de analysefase, het uitvoerige leveranciers- en platformselectietraject en de proof of concept is het nieuwe platform gerealiseerd. Meer info over het nieuwe toekomstbestendige HDN platform is op onze site beschikbaar. Op dit moment gaan de laatste partijen over op de API technologie.

Fase 4 – Partijen sluiten aan op API koppeling
December 2021
Zorgeloos Vastgoed

In elke woonfase de juiste informatie, met één druk op de knop. Met het nieuwe Zorgeloos Vastgoed afsprakenstelsel werkt HDN mee aan gemak, duidelijkheid en zekerheid binnen de vastgoed keten. Voor de consument én marktpartijen. De eerste toepassing van het afsprakenstelsel is de digitale koopovereenkomst.  Ieders ‘informatiehuishouding’ wordt op elkaar afgestemd zodat de overeenkomst binnen de keten gedeeld kan worden. Op alle niveaus, van inhoud naar techniek. Meer informatie over Zorgeloos Vastgoed vind je op www.zorgeloosvastgoed.nl

Implementatie digitale koopovereenkomst2022
Bankgarantiebericht

Adviseurs kunnen voor hun klanten bij hun hypotheekaanvraag een bankgarantie stellen vanuit de software. De aanvraag gaat via het HDN netwerk naar de bankgarantiestellende partij, zodat deze direct kan beoordelen. Hiermee halen we de extra stappen, als inloggen in portalen en op andere plekken verzamelen van documenten, weg. Ander voordeel is dat de informatie die de bankgarantiestellende partij nodig heeft al beschikbaar is in het hypotheekdossier van de adviseur. Het proces kan dus zonder dubbele handelingen plaatsvinden. Meer info.

Fase 4 - Pilot draait, partijen kunnen aansluiten

Deelnemers
Nationale Waarborg
Accelerate
Faster Forward
december 2021
Goed IDee

Om het hypotheekproces te versnellen en vereenvoudigen ontwikkelt HDN een nieuwe manier van digitaal identificeren én digitaal stukken ondertekenen. Deze manier staat juridisch gelijk aan de ‘natte handtekening’. Door alles op het hoogste beveiligingsniveau (eIDAS-niveau hoog) in te richten is de kopie van het identiteitsbewijs straks niet meer nodig en kunnen klanten elektronisch toestemming geven voor het verwerken van bepaalde gegevens en overeenkomsten elektronisch tekenen.

Implementatie

Deelnemers
Stater
Quion
Accelerate
Independer
Aegon
Romeo FD
Vidua Wonen
Cleverbase
Q2 2022
Groene leningen

Geldverstrekkers en intermediairs spelen in op de duurzaamheidsvraag met een divers en groen productaanbod. De klant moet hiervoor documenten aanleveren. Het liefst doe je dat met gestructureerde data uit gevalideerde bronnen. Netbeheerders  zouden zo’n bron kunnen vormen. Zij hebben steeds meer slimme meter data beschikbaar en kunnen hun klanten controle over hun energiedata geven. In een ‘use case’ bekijken aanbieders, intermediairs, netbeheerders en HDN of en hoe de energiesector en de hypotheeksector het beste kunnen samenwerken en datadelen.

Implementatie

Deelnemers
Q2 2022 pilot live
Inkomensverklaring ondernemer digitaliseren

Om het toetsinkomen van zelfstandig ondernemers vast te stellen vragen geldverstrekkers de inkomensverklaring ondernemer. Deze verklaring moet worden opgesteld door een deskundige partij. In 2022 sluiten Pentrax en Zakelijk Inkomen aan op het HDN Platform. Hiermee wordt het mogelijk om vanuit het adviespakket en/of CRM pakket een inkomensverklaring ondernemer aan te vragen bij één van deze rekenexperts. Het proces verloopt dan volledig via HDN inclusief documentafhandeling.

Implementatie

Deelnemers
Pentrax
Zakelijk inkomen
Accelerate
Faster Forward
Q1 2022
Zorgeloos Vastgoed

In elke woonfase de juiste informatie, met één druk op de knop. Met het nieuwe Zorgeloos Vastgoed afsprakenstelsel werkt HDN mee aan gemak, duidelijkheid en zekerheid binnen de vastgoed keten. Voor de consument én marktpartijen. De eerste toepassing van het afsprakenstelsel is de digitale koopovereenkomst.  Ieders ‘informatiehuishouding’ wordt op elkaar afgestemd zodat de overeenkomst binnen de keten gedeeld kan worden. Op alle niveaus, van inhoud naar techniek. Meer informatie over Zorgeloos Vastgoed vind je op www.zorgeloosvastgoed.nl

Implementatie digitale koopovereenkomst2022

Distributiepartijen

iWize
Externe bronnen

Academica

Adviesgroep Financiële Dienstverlening

Advitas Financieel Advies

CFSN

DAK

De Financiële Alliantie

De Financiële Makelaar

De Hypothekers Associatie B.V.

De Krediet Makelaar

Eigen Huis Hypotheekadvies

Expat Mortgages

Financenter

Financieel Fit servicecenter BV

Financiële Meesters

Finsys

Finzie

FlexFront Service Partner

Huis & Hypotheek

Huismerk

HypoPlus

Hypotheek24.nl

HypotheekCompany

Hypotheeknet BV

Hypotheekshop CO

Hypotheekvisie

Hypotheken Online

Hypotheken online

Ik ben Frits

Independer

Krediet Service Center

KredietDesk

Landelijk Netwerk Inkoopcombinatie

MO.Servicing

MoneyCare

Nationaal Hypotheek Loket

NBG

Ooms Financieel Adviseurs

SPN (BHOS/Home Invest/ISO)

Van Bruggen Adviesgroep

Van Kampen Groep

Van Loon Assurantiën

VCN United Capital

Viisi N.V.

Vita Hypotheekadvies

We Assist

Zorgeloosch

Aanbieders

iWize
Externe bronnen

ABN AMRO Bank N.V.

Aegon Nederland NV

Allianz Nederland Levensverzekering N.V.(hypotheken)

Allianz Nederland Levensverzekering N.V.(verzekeren)

Argenta Spaarbank NV

ASN Bank

ASR Verzekeringen

Attens Hypotheken

bijBouwe

BLG Wonen

BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Personal Finance (hypotheken)

BNP Paribas Personal Finance (kredieten)

bunq

Callas

Centraal Beheer (hypotheken)

Centraal Beheer (verzekeren)

Clarian Wonen

Colibri Hypotheken

Dazure

De Groene Hart Hypotheek

DELA

Duokoop

Dynamic

Florius

Hera Life

HollandWoont

HQ Hypotheken

Hypotrust

Impact Hypotheken

ING

Interbank

IQWOON

Jungo Hypotheken

Lloyds Bank

Lot Hypotheken

Merius

MoneYou

Munt Hypotheken

Nationale Nederlanden (hypotheken)

Nationale Nederlanden (kredieten)

Nationale Nederlanden (verzekeren)

NIBC Bank N.V.

Obvion

Oosteroever Hypotheken B.V.

Rabobank

REAAL Levensverzekeringen N.V. (hypotheken)

REAAL Levensverzekeringen N.V. (verzekeren)

Regio Bank

Robuust Hypotheken

Scildon

SNS Bank

St. Philips Pensioenfonds

Syntrus Achmea Hypotheken

TAF

Tellius

Triodos

Tulp Hypotheken

Venn Hypotheken

Vista Hypotheken

Woonfonds (hypotheken)

Woonfonds (verzekeren)

Woonnu

Servicers

iWize
Externe bronnen

BlackRock

Ingage Servicing

Nr7Finance B.V.

Quion

Skydoo

Stater

Vesting Finance

Software leveranciers

iWize
Externe bronnen

ADPI Online B.V.

Datametrics

Davinci

DIAS Software (DIAS Advies)

Euroface Financial Services BV (Finix)

Explicit Selection

Faster Forward (Elements)

Figlo (Figlo Platform)

Findesk

Frost IT

Future of Finance

HD Connect (Accelerate)

Hyarchis

Intersoftware (Adviesbox)

Nationale Hypotheekbond

Topicus

Unitrust (MyView)

Overige partners

iWize
Externe bronnen

Accensys

Nationale Waarborg B.V.

NWWI