Lopende projecten

In onderstaand overzicht is te zien welke HDN projecten momenteel lopen, in welke fase de projecten zitten en de datum van oplevering van de desbetreffende projecten.

HDN ProjectDoelFaseOplevering
Vernieuwing platform

Meer efficiency in de financiële keten, dat is het doel waar HDN zich nu en in de toekomst voor inzet. Uit onderzoek blijkt dat ons huidige platform prima voldoet. Willen we klaar zijn voor innovatieve oplossingen in de toekomst dan is het belangrijk ons platform nu te vernieuwen. Daarom is er, na de analysefase, het uitvoerige leveranciers- en platformselectietraject en het realiseren van de proof of concept, een nieuw platform gerealiseerd het nieuwe toekomstbestendige HDN platform.

Fase 4 – Partijen sluiten aan op API koppeling
April 2021
Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (BX)

Als vervolg op IA/ IX maakt HDN het met de pilotdeelnemers mogelijk om beheeractiviteiten op bestaande leningen via het HDN platform te doen. Te beginnen met de veel voorkomende complexe processen rondom een ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid en de vaak daarbij behorende omzettingen van lening(del)en.

PilotQ1 2021
Inkomensbepaling Loondienst

Het toetsinkomen van mensen die een hypotheek aanvragen is een van de belangrijkste factoren bij de beoordeling van de aanvraag. Er is een nieuwe methode waarmee dit toetsinkomen snel, digitaal en betrouwbaar wordt berekend: de Inkomensbepaling Loondienst, op basis van het UWV verzekeringsbericht. Binnen dit project wordt de landelijke uitrol van deze werkwijze begeleid.

Landelijke uitrol2021
Goed IDee

Om het hypotheekproces te versnellen en vereenvoudigen ontwikkelt HDN een nieuwe manier van digitaal identificeren én digitaal stukken ondertekenen. Deze manier staat juridisch gelijk aan de ‘natte handtekening’. Door alles op het hoogste beveiligingsniveau (eIDAS-niveau hoog) in te richten is de kopie van het identiteitsbewijs straks niet meer nodig en kunnen klanten elektronisch toestemming geven voor het verwerken van bepaalde gegevens en overeenkomsten elektronisch tekenen.

ImplementatieQ1 2021
Implementatie en ontwikkeling consumentendata standaard (CA/CX)

In samenwerking met verschillende partijen uit de markt is de Consumentendata standaard ontwikkeld, ook wel de CA/CX standaard genoemd. Het is bij een aantal aanbieders mogelijk om op basis van brondata, die via een consumentendataleverancier is opgehaald binnen het eigen adviespakket van de adviseur, hypotheekadvies te geven, te bemiddelen en zelfs acceptatie van verhogingen te regelen. Binnen het project worden meer aanbieders aangesloten op de dienst en worden meer bronnen ontsloten volgends de standaard. Meer informatie: www.hdn.nl/consumentendata-standaard 

Implementatie DUOfebruari 2021
Inkomensbepaling Pensioen

Door gebruik van digitale, gevalideerde brondata kan het aanvragen van een hypotheek veel sneller én eenduidiger. In de pilot Inkomensbepaling Pensioen hebben aanbieders, adviseurs, NHG en HDN rekenregels opgesteld en toegepast in een tool. Met één druk op de knop geeft de tool het pensioenbedrag op basis van de gegevens uit Mijnpensioenoverzicht.nl van de overheid. Na de succesvolle pilot is de uitrol naar aanbieders buiten de pilot gestart. Meer info op www.hdn.nl/inkomensbepalingpensioen

Implementatie2020/2021
Actuele hypotheekgegevens delen (IA/IX)

Om als adviseur, de klant tijdens de looptijd van de hypotheek van goed advies te kunnen voorzien, is het van belang om te weten hoe de hypotheek er x-jaar na afsluiten uitziet. Het opvragen van de actuele hypotheekgegevens van de klant kan soms lastig zijn/lang duren. Binnen dit project richten we met CMIS en Aegon een proces in zodat een adviseur de meest up to date gegevens direct digitaal vanuit de geldverstrekker beschikbaar heeft. Inmiddels is de uitrol naar de markt gestart. Meer informatie over dit project: www.hdn.nl/actuelehypotheekgegevens

Implementatie2020/2021
Vernieuwing platform

Meer efficiency in de financiële keten, dat is het doel waar HDN zich nu en in de toekomst voor inzet. Uit onderzoek blijkt dat ons huidige platform prima voldoet. Willen we klaar zijn voor innovatieve oplossingen in de toekomst dan is het belangrijk ons platform nu te vernieuwen. Daarom is er, na de analysefase, het uitvoerige leveranciers- en platformselectietraject en het realiseren van de proof of concept, een nieuw platform gerealiseerd het nieuwe toekomstbestendige HDN platform.

Fase 4 – Partijen sluiten aan op API koppeling
April 2021
Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (BX)

Als vervolg op IA/ IX maakt HDN het met de pilotdeelnemers mogelijk om beheeractiviteiten op bestaande leningen via het HDN platform te doen. Te beginnen met de veel voorkomende complexe processen rondom een ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid en de vaak daarbij behorende omzettingen van lening(del)en.

PilotQ1 2021
Inkomensbepaling Loondienst

Het toetsinkomen van mensen die een hypotheek aanvragen is een van de belangrijkste factoren bij de beoordeling van de aanvraag. Er is een nieuwe methode waarmee dit toetsinkomen snel, digitaal en betrouwbaar wordt berekend: de Inkomensbepaling Loondienst, op basis van het UWV verzekeringsbericht. Binnen dit project wordt de landelijke uitrol van deze werkwijze begeleid.

Landelijke uitrol2021
Goed IDee

Om het hypotheekproces te versnellen en vereenvoudigen ontwikkelt HDN een nieuwe manier van digitaal identificeren én digitaal stukken ondertekenen. Deze manier staat juridisch gelijk aan de ‘natte handtekening’. Door alles op het hoogste beveiligingsniveau (eIDAS-niveau hoog) in te richten is de kopie van het identiteitsbewijs straks niet meer nodig en kunnen klanten elektronisch toestemming geven voor het verwerken van bepaalde gegevens en overeenkomsten elektronisch tekenen.

ImplementatieQ1 2021
Implementatie en ontwikkeling consumentendata standaard (CA/CX)

In samenwerking met verschillende partijen uit de markt is de Consumentendata standaard ontwikkeld, ook wel de CA/CX standaard genoemd. Het is bij een aantal aanbieders mogelijk om op basis van brondata, die via een consumentendataleverancier is opgehaald binnen het eigen adviespakket van de adviseur, hypotheekadvies te geven, te bemiddelen en zelfs acceptatie van verhogingen te regelen. Binnen het project worden meer aanbieders aangesloten op de dienst en worden meer bronnen ontsloten volgends de standaard. Meer informatie: www.hdn.nl/consumentendata-standaard 

Implementatie DUOfebruari 2021
Inkomensbepaling Pensioen

Door gebruik van digitale, gevalideerde brondata kan het aanvragen van een hypotheek veel sneller én eenduidiger. In de pilot Inkomensbepaling Pensioen hebben aanbieders, adviseurs, NHG en HDN rekenregels opgesteld en toegepast in een tool. Met één druk op de knop geeft de tool het pensioenbedrag op basis van de gegevens uit Mijnpensioenoverzicht.nl van de overheid. Na de succesvolle pilot is de uitrol naar aanbieders buiten de pilot gestart. Meer info op www.hdn.nl/inkomensbepalingpensioen

Implementatie2020/2021
Actuele hypotheekgegevens delen (IA/IX)

Om als adviseur, de klant tijdens de looptijd van de hypotheek van goed advies te kunnen voorzien, is het van belang om te weten hoe de hypotheek er x-jaar na afsluiten uitziet. Het opvragen van de actuele hypotheekgegevens van de klant kan soms lastig zijn/lang duren. Binnen dit project richten we met CMIS en Aegon een proces in zodat een adviseur de meest up to date gegevens direct digitaal vanuit de geldverstrekker beschikbaar heeft. Inmiddels is de uitrol naar de markt gestart. Meer informatie over dit project: www.hdn.nl/actuelehypotheekgegevens

Implementatie2020/2021