Nieuws:

Livegang nieuwe HDN Beheertool

Nieuws
04 december 2014

Vorige week is de nieuwe HDN beheertool voor gebruikers live gebracht. Hierin is het voor de gebruikers mogelijk om maatschappijspecifieke HDN schema’s op te stellen en te beheren.

De afgelopen jaren is de dienstverlening van HDN steeds verder uitgebreid en daarmee is ook het aantal HDN berichten en de complexiteit van de berichten toegenomen. Vanwege deze groei en de huidige gewenste mogelijkheden in de HDN berichten, was het noodzakelijk om de HDN Beheertool te vernieuwen. Deze vernieuwing is in lijn met de ontwikkelingen binnen de markt en noodzakelijk om nu en in de toekomst aan de te verwachte ontwikkelingen en groei te kunnen blijven voldoen.

Per organisatie is de toegang tot de beheertool geregeld door middel van een certificaat. De beheertool contactpersonen zijn op de hoogte gesteld van de livegang  en hebben uitleg (incl. gebruikershandboek) ontvangen over deze nieuwe tool. De komende weken zal HDN actief beheertool gebruikers benaderen om feedback te ontvangen over de nieuwe beheertool.