Kostenvelden

 

De Mortgage Credit Directive (MCD) stelt dat kosten voor het afsluiten van een hypotheek helder moeten zijn voor de klant. Deze kosten moeten worden opgenomen in de ESIS. Met de inwerkingtreding van MCD geldt de ketenafspraak voor het expliciet maken van geen en onbekende kosten. Deze ketenafspraak gaat uit van de wijze waarop de kostenvelden worden meegegeven in de berichten.

Ketenafspraak kostenvelden 

Het onderscheid tussen geen kosten (€ 0,-) of onbekende kosten is anderhalf jaar geleden in het kader van MCD geïntroduceerd voor de kostenvelden. Uit de praktijk blijkt dat het onderscheid tussen beide situaties nauwelijks gebruikt wordt en tot geen (bekende) problemen in het offertetraject heeft geleid. In september 2017 heeft de werkgroep Standaard Hypotheken besloten dit onderscheid te laten vervallen en in beide situaties geen kostenopgave te vragen bij het intermediair.  In de werkgroep is tevens besloten dat deze ketenafspraak niet van toepassing is op andere bedragvelden binnen de HDN Standaard, omdat in verschillende situaties opgave van een € 0,- juist wel van belang is.

Bij gebruik van kostenvelden geldt de volgende ketenafspraak {update september 2017}:

Wanneer kosten bekend zijn en deze zijn > € 0,- kostenveld gevuld met bedrag
Wanneer kosten (nog*) niet bekend zijn of deze zijn € 0,- kostenveld niet gevuld (en daarmee niet opgenomen in het bericht)

* = d.d. september 2018 ter verduidelijking ‘nog’ toegevoegd en ‘onbekend’ aangepast naar ‘niet bekend’.

Om de workload aan intermediairszijde beperkt te houden is er voor gekozen geen nieuwe velden te introduceren die naast de bestaande kostenvelden aangeeft of het om bekende of onbekende kosten gaat.

Overzicht kostenvelden {update oktober 2018}

De volgende kostenvelden zijn beschikbaar binnen de HDN Standaard. Het kostenveld ‘NotarisKosten’ is per 1  november 2018 als maatschappij specifiek veld toegevoegd aan de AX datacatalogus.

# Veld Omschrijving Eigenschap In entiteit
 1 BankGarantieKosten {bankgarantiekosten} is een [bedrag], dat de [geldverstrekker] in [rekening] brengt als [vergoeding] voor het garant staan in het kader van de [bankgarantie]. Generiek & Optioneel Lening
2 BetalingsMethode AdviesKosten Geeft aan op welke wijze de klant de advieskosten zal voldoen Maatschappij specifiek Lening
3 NettoAdviesKosten {netto advieskosten} is een [bedrag], dat staat voor de werkelijke advieskosten, die de [intermediair] in [rekening] brengt als [vergoeding] voor het [adviseren] van de [aanvrager]. Generiek & Optioneel Lening
4 BemiddelingsKosten {bemiddelingskosten} is een [bedrag], dat door de [intermediair] rechtstreeks aan de [aanvrager] gefactureerd wordt als [vergoeding] voor het [bemiddelen] tussen de [aanvrager] en de [aanbieder]. Generiek & Optioneel Lening
5 Afhandelingskosten Bedrag aan kosten ten behoeve van afhandeling van de hypotheek Maatschappij specifiek Lening
6 HypotheekAkte KostenSpec* Geeft het gespecificeerde bedrag van de inschrijfkosten zoals die door het kadaster m.b.t. het inschrijven van de hypotheekakte in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn exclusief notariskosten. Generiek & Optioneel* Lening
7

NotarisKosten*

{Update oktober 2018}

Geeft het gespecificeerde bedrag van de arbeidskosten die door de notaris worden gemaakt bij passeren van de hypotheek en/of het in eigendom verkrijgen van het onderpand. Per HDN 19: Generiek & optioneel* Lening
8 NHGKostenSpec} {kosten NHG} is het [bedrag], dat aangeeft wat de kosten zijn voor het onder [NHG] afsluiten van een bepaalde [hypotheekovereenkomst]. Generiek & Optioneel Lening
9 Royementskosten Wordt per HDN19 verwijderd Lening
10 PremieWoonlasten VerzekeringPerJaar Verzekeringspremie van de woonlastenverzekering per jaar. Maatschappij specifiek Lening
11 PremieOpstal verzekeringPerJaar Verzekeringspremie van de opstalverzekering indien opstalverzekering verplicht is gesteld door de geldverstrekker. Maatschappij specifiek Lening
12 DuurWoonlasten VerzekeringInMnd Looptijd van de woonlastenverzekering in maanden. De premie van de woonlastenverzekering is opgegeven in PremieWoonlasten VerzekeringPerJaar. Maatschappij specifiek Lening
13 ServiceAbonnement KostenIMPerJaar De kosten per jaar van een serviceabonnement, verstrekt door een intermediair, voor periodiek onderhoud en beheer van financiële producten. Maatschappij specifiek Lening
14 KostenTaxatie De kosten van de taxatie. Generiek & Optioneel Object
15 KostenLeverings AkteSpec Geeft het gespecificeerde bedrag van de kosten voor de leverings- of overdrachtsakte om het onderpand in eigendom te verkrijgen. Generiek & Optioneel Object
16 Makelaars KostenSpec Geeft het gespecificeerde bedrag van de aankopende makelaarskosten. Generiek & Optioneel Object
17 Overdrachts BelastingSpec Geeft het gespecificeerde bedrag van de overdrachtsbelasting. Generiek & Optioneel Object
18 KostenBouwkundige Keuring Kosten van de bouwkundige keuring indien de bouwkundige keuring verplicht is gesteld door de geldverstrekker. Generiek & Optioneel Object

{Update 12 september 2019} * = Deze wijzigingen stonden gepland voor HDN 19, maar worden uiteindelijk doorgevoerd per HDN 19.1