Waardebepaling

Geldig vanaf

1 Juli 2021 - HDN 21

Ketenafspraak

Bij het bepalen van de marktwaarde van een woning kunnen verschillende manieren van waardebepaling worden gehanteerd. Deze worden vastgelegd in het veld BronWaardebepaling en kunnen van toepassing zijn bij een aan te kopen pand (binnen entiteit Object) en bij een pand dat reeds in bezit is (binnen entiteit HuidigObject). Wanneer een marktwaarde wordt opgegeven, kan de adviseur hiermee aangeven hoe deze tot stand is gekomen. Wanneer een geldverstrekker een bepaalde waardebepaling niet accepteert, kan dit conditioneel worden uitgesloten.

Waarde Code
Taxatierapport 01
WOZ 02
Koop overeenkomst 03
Koop-/aanneem overeenkomst 04
Geveltaxatie 05
Stichtingskosten 06
Modelmatige taxatie 07
Desktoptaxatie 08

Met ingang van 01-07-2021 wordt deze lijst uitgebreid met de waarde ‘Desktoptaxatie’.