Voornamen en Correspondentievoornaam

Geldig vanaf

29 mei 2021 - HDN 21

Ketenafspraak

In de HDN Standaard kennen we de volgende velden omtrent de voornamen van een natuurlijk persoon:

  • VoorNamen; de verzameling namen die aan de geboortenaam voorafgaat. Alle voornamen moeten, gescheiden door spaties, worden opgegeven zoals op het identificatiebewijs van de persoon is vermeld.
  • CorrespondentieVoornaam; de voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Aanleiding & achtergrond

Het wordt steeds belangrijker dat aanvragers zo vroeg mogelijk in het proces juist geïdentificeerd kunnen worden. Het ontvangen van de volledige voornamen in het begin van de keten kan daarbij helpen zodat het overeenkomt met data die later in het proces ontvangen voor de identificatie van de klant; wanneer dit b.v. vanuit een externe bron afkomstig is kan het direct worden gematcht.

Om deze reden is per HDN21 ‘Voornamen’ leidend, waarin de volledige voornamen van een personen kunnen worden opgegeven. Voor eventuele correspondentie kan een enkele voornaam worden doorgegeven in het veld ‘CorrspondentieVoornaam’. Het veld ‘Voornaam’ komt per HDN21 hiermee te vervallen.