Verwijderen niet gebruikte velden AX

Geldig vanaf

HDN20 – 16 mei

Jaarlijkse verwijderen van niet gebruikte velden

Toelichting ketenafspraak

OfferteAanvraag/Hypotheekgever:

BezittingenBoxDrie HuidigeDebetStand

OfferteAanvraag/Object:

SubsidieRegelingPeriodiekJaarBedrag

OfferteAanvraag/Lening:

Leningdeel FinancieleDekking FondsVerdeling CodeFondsMij
Leningdeel FinancieleDekking VerzekerdeBedragen AanvangNaIngangsDtInMnd
Leningdeel FinancieleDekking PremieDepot RentePct
Leningdeel BancaireDekking OorspronkelijkeAanvangsDtLopendeDekking
Leningdeel BancaireDekking OorspronkelijkeAanvangsDtLopendeDekking Dag
Leningdeel BancaireDekking OorspronkelijkeAanvangsDtLopendeDekking Maand
Leningdeel BancaireDekking OorspronkelijkeAanvangsDtLopendeDekking Jaar
Leningdeel BancaireDekking Contractant BeleggingprofielUitkomstMij
Leningdeel KredietAfspraak SoortKredietAfspraak
Leningdeel KredietAfspraak AanvangNaIngangsDtInMnd
Leningdeel FinancieleDekking Verzekerde RelTotVerzNemer
Leningdeel FinancieleDekking Verzekerde VoorlopigeDekkingJN

Offerteaanvraag/FinancieleDekking

BeleggingprofielUitkomst
BeleggingprofielUitkomstMij
FiscaalGeruislozeVoortzetting FiscaleVormDekking
FiscaalGeruislozeVoortzetting MaatschappijDekkingLopend
FiscaalGeruislozeVoortzetting MaatschappijDekkingLopendOmschr
FiscaalGeruislozeVoortzetting DekkingNr
FiscaalGeruislozeVoortzetting OorspronkelijkeAanvangsDtLopendeDekking
FiscaalGeruislozeVoortzetting OorspronkelijkeAanvangsDtLopendeDekking Dag
FiscaalGeruislozeVoortzetting OorspronkelijkeAanvangsDtLopendeDekking Maand
FiscaalGeruislozeVoortzetting OorspronkelijkeAanvangsDtLopendeDekking Jaar
FiscaalGeruislozeVoortzetting AanvangsDtBox1
FiscaalGeruislozeVoortzetting AanvangsDtBox1 Dag
FiscaalGeruislozeVoortzetting AanvangsDtBox1 Maand
FiscaalGeruislozeVoortzetting AanvangsDtBox1 Jaar
FiscaalGeruislozeVoortzetting StortingDtNieuweDekking
FiscaalGeruislozeVoortzetting StortingDtNieuweDekking Dag
FiscaalGeruislozeVoortzetting StortingDtNieuweDekking Maand
FiscaalGeruislozeVoortzetting StortingDtNieuweDekking Jaar
FiscaalGeruislozeVoortzetting DekkingLopendBetalingLaag
FiscaalGeruislozeVoortzetting DekkingLopendBetalingHoog
FiscaalGeruislozeVoortzetting BedragBetaaldLopendJaar
FiscaalGeruislozeVoortzetting CumulatieveBetalingEindDt
FiscaalGeruislozeVoortzetting DekkingOverdrachtsWaarde
FiscaalGeruislozeVoortzetting EerdereUitkeringDekking
FiscaalGeruislozeVoortzetting DuurInMnd
FiscaalGeruislozeVoortzetting BedragLopendeDekking
FiscaalGeruislozeVoortzetting Volgnummer
FiscaalGeruislozeVoortzetting PremieBedrag
FiscaalGeruislozeVoortzetting OorspronkelijkeEindDtLopendeDekking
FiscaalGeruislozeVoortzetting OorspronkelijkeEindDtLopendeDekking Dag
FiscaalGeruislozeVoortzetting OorspronkelijkeEindDtLopendeDekking Maand
FiscaalGeruislozeVoortzetting OorspronkelijkeEindDtLopendeDekking Jaar
FiscaalGeruislozeVoortzetting FiscaalRegimeFGV
FiscaalGeruislozeVoortzetting GarantieVerzekeringJN
FondsVerdeling FondsNaam
FondsVerdeling CodeFondsMij
FondsVerdeling PctFondsVerdeling
PremieDepot RentePct
Verzekerde RelTotVerzNemer
Verzekerde VoorlopigeDekkingJN

OfferteAanvraag/TussenPersoon/ServiceProvider

TelefoonNrMobiel

Aanleiding & achtergrond

Jaarlijks worden de velden die niet zijn gebruikt verwijderd uit de datacatalogus.