Verlengen van een indicatief voorstel en/of offerte

Geldig vanaf

16 mei 2020 - HDN 20

Ketenafspraak

In het Offertebericht (OX) staan de volgende velden m.b.t. het verlengen van indicatieve voorstellen en offertes:

Naam veld Ketenafspraak Omschrijving veld
Verlenging
MogelijkJN
Als er automatisch verlengd
wordt is het antwoord JA.
Als er reeds verlengd is
en verlengen is niet nog
een keer mogelijk dan is
VerlengingMogelijkJN =
N Nee. Verlenging is op
dat moment niet meer
mogelijk.
Geeft aan of het
betreffende document
(indicatief voorstel
/ bindende offerte)
verlengd kan worden.
VerlengingsDt Geeft de uiterste
datum waarop de
verlenging plaats
moet vinden.
Automatische
VerlengingJN
Geeft aan of
het betreffende document
automatisch verlengd wordt.
VerlengdJN In het geval
er een automatische (zonder
benodigde actie van de TP /
klant) verlenging plaatsvindt
mag dit veld default op
JA staan.
Geeft aan of
het betreffende document
(indicatief voorstel /
bindende offerte)
reeds verlengd is.
UiterstePasseerDt Indien niet verlengd,
is dit de uiterste
passeerdatum zonder
verlenging.
Uiterste datum
waarop akte gepasseerd
dient te zijn.
UiterstePasseerDt
NaVerlenging
Indien er
verlengd is dit dit de
uiterste passeerdatum incl.
de maximale verlenging.
Indien er niet verlengd
kan worden mag dit veld niet meegegeven worden.
Uiterste datum
waarop de akte
gepasseerd dient te
zijn na de verlenging.

Statusberichten

Naast de informatie die meegegeven kan worden in het Offertebericht wordt er ook informatie meegegeven in 1 van de volgende Statusberichten (SX):

  • Statusbericht “Indicatief voorstel verlengd”
  • Statusbericht “Offerte verlengd”

Deze statussen zijn verplicht in de volgende situaties:

  • Bij AutomatischeVerlenging van het indicatieve voorstel of van de offerte: op de datum van de verlenging.
  • Bij geen AutomatischeVerlenging van het indicatieve voorstel of van de offerte (dus n.a.v. actie van de klant): op de datum van de verwerking van de verlenging.

Als het indicatieve voorstel niet verlengd kan worden hoeft er geen SX27 “Indicatief voorstel verlengd” verzonden te worden.
Als de offerte niet verlengd kan worden hoeft er geen SX28 “Offerte verlengd” verzonden te worden.

Frequentie: het betreffende SX-bericht moet zo vaak verzonden worden als dat het indicatieve voorstel / de bindende offerte wordt verlengd.

Ook als de bevestiging van de verlenging reeds is doorgegeven in een (vernieuwd) OX bericht zal er een SX-bericht ter bevestiging verzonden moeten worden.

In deze statusmeldingen wordt ook de volgende informatie verplicht meegegeven:

Naam veld Ketenafspraak Omschrijving veld
UiterstePasseerDt
NaVerlenging
Uiterste passeerdatum na
de verlenging.
Uiterste datum waarop
akte gepasseerd dient te zijn.

Aanleiding & achtergrond

Vanuit het Intermediair is meerdere keren aangegeven dat men graag op de hoogte gehouden wil worden over de mogelijkheden tot verlengen van een rentevoorstel / indicatieve voorstel en/of (bindende)  offerte. De velden in het Offertebericht (OX) waren voor HDN20 niet toereikend om deze informatie door te geven.

Met ingang van 16 mei 2020 moet alle gewenste informatie in het Offertebericht doorgegeven worden en zal er een nieuw Statusbericht (SX) gefaciliteerd worden om de verlenging te bevestigen.