Verkoop onder voorwaarden constructies

Geldig vanaf

16 mei 2020 - HDN 20

De waardenlijst VerkoopOnderVoorwaardenConstructies wordt gebruikt om het aan te geven welke voorwaardenconstructie van toepassing is op de verkoop

Ketenafspraak

De lijst is per HDN20 als volgt vastgesteld. Waardes met een * zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige berichtversie.

Waarde Code
Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) 1*
Maatschappelijk Verantwoord Eigendom (MVE) 2
Koopgarant 3
Koopzeker 4*
Koop Goedkoop 5
Slimmer Kopen (voorheen: Profijtwoning) 6
Beterkoop 7*
Betaalbaar Koopwoning Systeem 8*
KmK-woning (Kopen met Korting) 9
Koop Voordeel-woningen 10
Koopcomfort-bepalingen (versie 1 april 2007, of later) 11
Verrassend Wonen 12*
Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) 13
Duokoop 14
Aankoopregeling BM van Houwelingen 15*
Ibb 16*
Brederode Koopregeling 17*
Grondvermogen 18*
Koopinstapregeling 19*
Koopstart 20*
Kopen naar Wens 21*
Pre Koopregeling 22*
Regionaal Grondbezit 23*
Starterslening SVn 24*
Verkopen onder Voorwaarden 25*
Anders 99