Verhuur

Geldig vanaf

29 mei 2021 - HDN 21

Ketenafspraak

In het aanvraagbericht Hypotheken (AX) bestaat de mogelijkheid om aan te geven dat een pand verhuurd is of gaat worden. Hierbij kunnen verschillende gegevens worden aangeleverd.

1. CodeVerhuur; hiermee kan worden aangegeven dat het pand wordt verhuurd en wat voor soort verhuur er plaatsvindt (tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of geheel).

2. HuurovereenkomstJN; hiermee kan worden aangegeven dat er sprake is van een huurovereenkomst.

3. HuurovereenkomstIngangsDt; hiermee kan de (geplande) ingangsdatum van de huurovereenkomst worden doorgegeven.

4. Huurinkomsten; hiermee kunnen de jaarlijkse huurinkomsten van het pand worden doorgegeven.

5. VerwachteHuurinkomsten; hiermee kunnen de verwachte huurinkomsten van het object, vastgesteld op basis van een uitgevoerde taxatie, worden doorgegeven. Dit veld kan gevuld worden de aanvrager van plan is het aan te kopen pand te verhuren maar er nog geen huurovereenkomst is.

Aanleiding & achtergrond

Er zijn steeds meer partijen met een propositie voor ‘buy-to-let’ / verhuurhypotheek. In veel gevallen werd bij deze aanvragen, voor zover ze via HDN werden gedaan, nog extra informatie opgevraagd bij de adviseur middels een formulier. Met HDN21 is een aantal toevoegingen gedaan aan het AX-bericht zodat deze extra informatie al bij de aanvraag meekomt en het formulier dus niet meer nodig is.