Verduurzaming

Geldig vanaf

17 december 2020 - HDN 20.1

Ketenafspraak

De volgende velden omtrent Verduurzaming zijn beschikbaar in de datacatalogus AX:

1. VerduurzamingBesprokenJN (beschikbaar per HDN 20.1). In dit veld kan de adviseur aangeven of verduurzaming in het adviesgesprek aan de orde is gekomen. Dit veld geeft extra inzicht voor de aanbieder.

2. VerduurzamingToepassen (beschikbaar per HDN 20.1). In dit veld kan de adviseur aangeven of er sprake gaat zijn van verduurzaming van de woning en zo ja, op welke wijze dit gefinancierd gaat worden. In dit veld zijn de volgende waarden beschikbaar:

  • 01 Nee
  • 02 Ja, met EBV
  • 03 Ja, met EBB
  • 04 Ja, met EBV en EBB
  • 05 Ja, anders

3. BedragKwaliteitsverbeteringEBV. In dit veld kan het bedrag worden doorgegeven dat wordt besteed aan energiebesparende maatregelen. Dit bedrag wordt niet meegenomen in de maandlastberekening t.b.v. financiering onder NHG en moet daarom apart (en afgesplitst) van het veld VerbouwingsKosten worden doorgegeven.

4. BedragKwaliteitsverbeteringEBB. In dit veld kan het bedrag worden doorgegeven dat gereserveerd is voor nader te bepalen energiebesparende aanpassingen (energiebespaarbudget). Dit bedrag wordt niet meegenomen in de maandlastberekening t.b.v. financiering onder NHG en moet daarom apart (en afgesplitst) van het veld VerbouwingsKosten worden doorgegeven.

Aanleiding & achtergrond

Het sectorcollectief Duurzaam Wonen wil, in het kader van het behalen van de klimaatdoelen, een versnelling tot stand brengen in de verduurzaming van de eigen woning door dat een integraal onderdeel te laten zijn van het hypotheekadvies. Het collectief is gesteund door zo’n 80 partijen uit de hypotheekmarkt en is o.a. gestart met het opleiden van hypotheekadviseurs tot Adviseur Duurzaam Wonen (ambitie om dit jaar 80% van de hypotheekadviseurs te hebben opgeleid).

Vanuit dit collectief is initiatief genomen om te kijken hoe verduurzaming van de woning beter kan worden verankerd in het hypotheekaanvraagproces. Hiertoe zijn een aantal voorstellen uitgewerkt door een projectgroepje bestaande uit NHG, CMIS, Intersoftware, Figlo, NN, Florius. In eerste instantie zijn deze voorstellen gericht op quick wins binnen de huidige processen.