Tijdsbestek DA-berichten

Ketenafspraak

Bij ieder ontvangen DX bericht of een aanpassing op de status van een dossierstuk, dient de aanbieder binnen 15 minuten te acteren met een DA bericht waarin de ontvangen documenten de juiste status hebben gekregen.

Zorg ervoor dat de tijd tussen ‘ontvangst boeken’ van document(en) via DX in het acceptatiesysteem en nieuwe DA zo kort mogelijk is. Té lange tijd tussen het versturen van het DX-bericht en het ontvangen van het nieuwe DA-bericht, leidt (alsnog) tot telefonische vragen van het intermediair omdat de verwachting in de verwerkingssnelheid bij elektronische proces hoger liggen dan bij het fysieke proces.
Daarentegen is het direct versturen van een DA op ontvangst van een DX ook niet aan te bevelen. Als een intermediair bezig is alle documenten van een dossier te uploaden dan is het terugontvangen van een spervuur aan DA-berichten niet de meest gewenste werkwijze.

HDN-ketenafspraak is om maximaal een kwartier na de laatst ontvangen DX een DA retour te sturen.