Statusmeldingen LX

Geldig vanaf

HDN 20.0 – 16 mei 2020

Toelichting ketenafspraak

Verplichte statusmeldingen
▪ 09 Levenaanvraag ontvangen
▪ 10 Levenaanvraag in behandeling
▪ 15 Gezondheidsverklaring verzonden
▪ 14 Gezondheidsverklaring ontvangen
▪ 08 Polis verzonden
▪ 13 Levenaanvraag niet te verwerken, zie toelichting
▪ 16 Levenaanvraag beëindigd, zie toelichting

 

Betekenis, timing & frequentie per statusmelding