PersoonsID van de Consumenten Data Leverancier

Geldig vanaf

16 mei 2020 - HDN 20

Ketenafspraak

Ketenafspraak voor voorkantpartijen

Wanneer sprake is van data via een Consumenten Data Leverancier (CDL) moet dit als volgt worden opgegeven in het AX-bericht:

  • Het unieke kenmerk van de persoon, opgegeven in het databestand van de CDL moet meegegeven worden in het veld AX.Hypotheekgever.Identificatie.ExterneIdentificatie.PersoonsID
  • Het unieke kenmerk van het databestand, uitgegeven door de CDL moet meegegeven worden in het veld Dataleverancier.DataleverancierID
  • De referentie van de hypotheekgever naar de bijbehorende Dataleverancier-entiteit en het bijbehorende databestand kan gelegd worden in het veld AX.Hypotheekgever.Identificatie.ExterneIdentificatie.RefDataleverancier
  • In het geval 2 personen hetzelfde DataleverancierID hebben (omdat zij de data gebundeld hebben opgevraagd / aangeleverd) moet de Dataleverancier-entiteit 2 keer opgenomen worden waarbij iedere AX.Hypotheekgever.Identificatie.ExterneIdentificatie.RefDataleverancier gekoppeld is aan een Dataleverancierentiteit. *)

*) in de (nabije) toekomst zal het mogelijk zijn om per persoon per bron in de Hypotheekaanvraag (AX) aan te geven welke producten er beschikbaar zijn om op te vragen bij de CDL.


Technische inregeling voor aanbieders (verplichting)

Deze inregeling in het schema moet op de volgende wijze:

  • Voeg de ExterneIdentificatie-entiteit toe (Hypotheekgever.Identificatie.ExterneIdentificatie).
  • De occurance (max voorkomens) van deze entiteit moet tussen 2 en 9 staan.
  • De ocurance (max voorkomens) van de Dataleverancier-entiteit moet op 9 staan.

Aanleiding & achtergrond

Als consumenten hun data via een Consumenten Data Leverancier aanleveren aan hun hypotheekadviseur en/of aanbieder zijn er 2 mogelijkheden.
Consumenten leveren hun data per persoon aan of consumenten (die samen een hypotheek aanvragen) leveren hun data gebundeld aan.

De eerste situatie levert 2 databestanden (met 2 unieke kenmerken) op en de tweede situatie levert 1 databestand (met 1 uniek kenmerk op).

De producent van het AX-bericht moet meegeven welke DataleverancierID bij welke hypotheekgever hoort. Dit kan door het meegeven van een PersoonsID welke in de AX refereert naar de betreffende DataleverancierID.
Op deze manier is de juiste persoon aan de juiste DataleverancierID gekoppeld.