OfferteBericht: alleen indicatief voorstel of bindende offerte

Geldig vanaf

27 november 2020

Ketenafspraak

Technisch is het mogelijk een indicatief voorstel (rente aanbod) en bindende offerte in één OfferteBericht (OX) te versturen. Dit is niet wenselijk omdat de OfferteData, meegegeven in de OX, slechts op één document van toepassing kan zijn. Per september 2016 geldt de richtlijn dat alleen een indicatief voorstel of een bindende offerte in één OX-bericht meegestuurd kan worden. De ingevulde dataset moet overeen komen met de data van het meegegeven document. Naast het indicatieve voorstel of de bindende offerte mogen wel andere documenttypen tegelijkertijd worden meegegeven in het OfferteBericht (OX).