Objectgegevens in de Documentaanvraag (DA)

Ketenafspraak

Indien er een dossierstuk is opgevraagd welke te relateren is aan een (onder)pand, mogen de Object-gegevens meegegeven worden in het DA-bericht. Dit is echter geen verplichting.