Mutaties

Geldig vanaf

HDN 20.0 – 16 mei 2020

De waardenlijst Mutaties wordt gebruikt om het soort NHG melding aan te geven.

Toelichting ketenafspraak

De lijst is per HDN20 als volgt vastgesteld. Waardes met een * zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige berichtversie.

Waarde Code
Aankoop woning 1
Verwerving uit onverdeelde boedel 4
Oversluiting bij nieuwe financier* 6*
Afkoop erfpacht 7
Echtscheiding 27
Kwaliteitsverbetering 28
Verwerving volle eigendom 29
Aankoop via regioveiling 30
Verbeterde klantsituatie 31
Oversluiten zonder verhoging 32
Overname SVn Starterslening* 33*

Voor het gebruik van het type ‘Overname SVn Starterslening’ gelden de volgende afspraken.

Ketenafspraak voor voorkantpartijen

Er zijn twee scenario’s beschreven t.a.v. bestaande SVn startersleningen. In beide gevallen wordt de bestaande SVn starterslening afgelost.

1. Oversluiting naar andere geldgever

In dit scenario heeft de consument een bestaande financiering bij geldgever X inclusief een starterslening bij SVn. Consument sluit over naar geldgever Y voor de totale financiering, hiermee wordt de starterslening afgelost en komt in de nieuwe constructie te vervallen. Dit dient als volgt te worden opgevoerd:

 • In het veld Regeling dient voor het van toepassing zijnde type te worden gekozen, bijvoorbeeld ‘oversluiting andere geldgever’;
 • In het veld Mutatie dient gekozen te worden voor het type ‘Oversluiten zonder verhoging’ omdat deze constructie onder de reguliere norm 3.1 valt;
 • De bestaande financiering wordt opgevoerd in de entiteit HuidigeFinanciering;
 • Het gedeelte ‘starterslening’ dient hier als afzonderlijke lening te worden opgevoerd in het veld FinancierBestaandeHyp  met als maatschappij ‘ZZ Anders’ en te worden gespecificeerd in het veld OmschrFinancier;
 • Het veld AflossingSVnStarterslening is hier niet van toepassing en dient niet gevuld te worden.

2. Oversluiting incl. verhoging bij dezelfde geldgever

In dit scenario heeft de consument heeft bestaande financiering bij geldgever X inclusief een starterslening bij SVn. Consument wil nu de starterslening bij SVn aflossen bij geldverstrekker X via een onderhandse verhoging of een tweede hypotheek en behoudt dus het overige deel van de financiering.

Dit dient als volgt te worden opgevoerd:

 • In het veld Regeling dient voor het van toepassing zijnde type te worden gekozen, bijvoorbeeld ‘onderhands’ of ‘tweede of hoger in rang hypotheek’;
 • In het veld Mutatie dient gekozen te worden voor het type ‘Overname SVn Starterslening’ omdat deze constructie onder norm 3.4.5 valt;
 • De bestaande financiering kan worden opgevoerd in de entiteit HuidigeFinanciering. Dit is echter niet noodzakelijk omdat deze gegevens vaak al bekend zijn bij de geldgever;
 • Het gedeelte ‘starterslening’ dient hier te worden ingevuld in het veld AflossingSVnStarterslening.

Ketenafspraak voor aanbieders 

 • Maatschappijen die het hierboven beschreven tweede scenario niet ondersteunen, dienen de waarde ‘Overname SVn Starterslening’ uit te sluiten in het schema middels een conditie op het veld Mutatie en hoeven het veld AflossingSVnStarterslening niet op te nemen in het schema.
 • Maatschappijen die het hierboven beschreven tweede scenario wel ondersteunen, mogen de waarde ‘Overname SVn Starterslening’ in het veld Mutatie open laten staan en dienen tegelijkertijd het veld AflossingSVnStarterslening toe te voegen aan het schema.

Aanleiding & achtergrond

Met de Voorwaarden & Normen 2020 heeft NHG norm 3.4.5 geïntroduceerd. Hierin is beschreven dat een aanvullende lening gebruikt mag worden voor het aflossen van een reeds bestaande SVN starterslening. Tegenwoordig bestaat een SVN starterslening uit twee delen. Een deel hiervan valt in box 1 en de ander in box 3 (de combinatielening). Beide delen mogen in de aanvullende lening mee worden gefinancierd.

Over de reguliere starterslening heeft de geldnemer al borgtochtprovisie betaald. Over dit deel van de lening is daarom geen borgtochtprovisie verschuldigd. Over de combinatielening wordt wel borgtochtprovisie in rekening gebracht. Deze richtlijn dient als verduidelijking hoe omgegaan dient te worden met oversluiting bij bestaande SVn startersleningen.