Datacatalogus

Mutaties

De waardenlijst Mutaties wordt gebruikt om het soort NHG melding aan te geven.

Geldig vanaf

HDN 20.0 – 16 mei 2020

Toelichting ketenafspraak

De lijst is per HDN20 als volgt vastgesteld. Waardes met een * zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige berichtversie.

Waarde Code
Aankoop woning 1
Verwerving uit onverdeelde boedel 4
Oversluiting bij nieuwe financier 6
Afkoop erfpacht 7
Echtscheiding 27
Kwaliteitsverbetering 28
Verwerving volle eigendom 29
Aankoop via regioveiling 30
Verbeterde klantsituatie 31
Oversluiten zonder verhoging* 32*
Overname SVn Starterslening* 33*

Voor het gebruik van het type ‘Overname SVn Starterslening’ in combinatie met het nieuwe bedragveld ‘AflossingSVnStarterslening’ zal binnenkort een nadere richtlijn volgen.