Maatwerk

Geldig vanaf

16 mei 2020 - HDN 20

Ketenafspraak

Maatwerk in het HDN aanvraagbericht kan worden doorgegeven middels het veld MaatwerkOplossing in combinatie met de entiteit MaatwerkOplSpec. In maatwerk worden twee categorieën onderscheiden:

Ketenafspraak voor voorkantpartijen

  • Wanneer sprake is van maatwerk, dient het veld MaatwerkOplossing gevuld te worden met ‘Ja’. Hiernaast dient de entiteit MaatwerkOplSpec te worden meegegeven waarin het maatwerk wordt gespecificeerd.
  • Het maatwerk dient als volgt te worden gespecificeerd:
    • In het veld ExplainReden is gekozen voor de waarde ’01 Maatschappijspecifiek’ en hiernaast is gekozen voor een waarde in het veld ‘MaatwerkOplCodeMij’; of
    • In het veld ExplainReden is gekozen voor een waarde die betrekking heeft op een generieke regeling. Het veld ‘MaatwerkOplCodeMij’ wordt niet meegegeven.

Ketenafspraak voor aanbieders

  • Een aanbieder die in het geheel geen maatwerk ondersteunt, dient het veld MaatwerkOplossing en de entiteit MaatwerkOplSpec niet op te nemen in het schema.
  • Een aanbieder die wel maatwerk ondersteunt (waaronder ook begrepen generieke regelingen), dient zowel het veld MaatwerkOplossing als de entiteit MaatwerkOplSpec op te nemen in het schema.
  • Een aanbieder die maatschappijspecifiek maatwerk ondersteunt, dient hun eigen maatwerk beschikbaar te maken in het veld MaatwerkOplCodeMij. Dit veld moet conditioneel verplicht gemaakt worden wanneer in ExplainReden is gekozen voor ’01 Maatschappijspecifiek’.
  • Een aanbieder die wel maatwerk ondersteunt maar géén maatschappijspecifieke regelingen heeft, dient de waarde ’01 Maatschappijspecifiek’ uit te sluiten uit het veld ExplainReden.

Aanleiding & achtergrond

Binnen HDN is het mogelijk om een hypotheekaanvraag in te dienen die afwijkt van de standaard leennormen. Dankzij de zogenaamde ‘explainbepaling’ is individueel maatwerk toegestaan mits goed onderbouwd wordt waarom het verantwoord is om van de standaardnorm af te wijken. De explainbepaling in de regelgeving is open geformuleerd. Het is aan de kredietverstrekker en hypotheekadviseur om te beoordelen of het krediet verantwoord kan worden verstrekt. Hierdoor kunnen zij in uiteenlopende situaties maatwerk bieden.