Inkomsten – overzicht inkomstentypen

De vaststelling van het toetsinkomen bij een hypotheekaanvraag kan op basis van meerdere methoden. Een combinatie van deze methoden is ook mogelijk. HDN Standaard ondersteunt de volgende methoden voor toetsinkomen.

Ketenafspraak

In onderstaand diagram is weergegeven welke inkomstentypen worden onderscheiden binnen HDN. Hierbij is ook aangegeven welke methode een verzameld inkomen beschrijft zoals de Inkomensbepaling Loondienst (donkerblauw); en welke methode een enkele inkomstenbron beschrijft zoals de dienstbetrekking (lichtblauw). Bij verzameld inkomen is het tevens mogelijk om gegevens te ontvangen van de onderliggende, afzonderlijke inkomstenbronnen, zoals te zien is bij Inkomensbepaling Loondienst en Inkomensverklaring Ondernemer.


Inkomensbepaling Loondienst

Wanneer een UWV-verzekeringsbericht wordt gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit InkomensbepalingLoondienst worden opgegeven. Hier is beschreven op welke wijze de entiteit Dienstbetrekking ingevuld moet worden.


Werkgeversverklaring

Wanneer een werkgeversverklaring wordt gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit Dienstbetrekking worden opgegeven. Hier is beschreven op welke wijze deze entiteit ingevuld moet worden.


Perspectiefverklaring

Wanneer een perspectiefverklaring wordt gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit Dienstbetrekking worden opgegeven. Hier is beschreven op welke wijze deze entiteit ingevuld moet worden.


Arbeidsmarktscan

Wanneer een arbeidsmarktscan wordt gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit Arbeidsmarktscan worden opgegeven. Hier is beschreven hoe de betreffende velden gevuld moeten worden.


Inkomensverklaring Ondernemer

Wanneer een inkomensverklaring ondernemer, afgegeven door een (geaccrediteerde) partij, wordt gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit InkomensverklaringOndernemer worden opgegeven. Hier is beschreven op welke wijze deze entiteit ingevuld moet worden.


Onderneming

Wanneer jaarstukken en IB aangiften en aanslagen over een onderneming worden gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit Onderneming worden opgegeven. Hier is beschreven op welke wijze deze entiteit ingevuld moet worden.


Inkomensbepaling Pensioen

Momenteel is er een pilot gaande rond Inkomensbepaling Pensioen (IBP. Hiermee wordt een verzameld pensioen(toets)inkomen berekend op basis van de gegevens uit MijnPensioenOverzicht (MPO). Dit toetsinkomen kan worden gebruikt voor de hypotheekaanvraag. Hier is beschreven op welke wijze deze entiteit ingevuld moet worden.


Uitkering

Wanneer de aanvrager een uitkering heeft, moet dit inkomen onderbouwd worden met stukken. De onderbouwing van het inkomen moet in de entiteit Uitkering worden opgegeven.


Vermogen

Wanneer de aanvrager inkomsten uit vermogen heeft, moet dit in de entiteit Vermogen worden opgegeven. Hier is beschreven op welke wijze deze entiteit gevuld moet worden.


Alimentatie, schenking of box twee

Wanneer de aanvrager inkomsten door alimentatie, een schenking of uit box twee heeft, moet dit in de entiteit Overig worden opgegeven.


Inkomsten uit verhuur

Wanneer de aanvrager inkomsten uit verhuur heeft, kan dit op verschillende manieren worden doorgegeven. Hier staat beschreven wat de afspraken zijn over het doorgeven van inkomsten uit verhuur.