Inkomensverklaring Ondernemer

Geldig vanaf

16 mei 2020 - HDN 20

Ketenafspraak

Het inkomen van een ondernemer kan via twee methoden worden opgegeven:
1. Met de Inkomensverklaring ondernemer, afgegeven door een (geaccrediteerde) partij. Dit wordt meegegeven in de entiteit InkomensverklaringOnderneming (zie onderstaand).
2. Met de Jaarstukken van de afgelopen 3 jaar & IB aangifte- en/of aanslagen. Dit wordt meegegeven in de entiteit Onderneming.

Het overzicht van alle type inkomsten kan hier worden bekeken.


Inkomensverklaringen ondernemer kunnen zowel door accountancyorganisaties als door geldverstrekkers zelf worden opgesteld. Wanneer deze inkomensverklaring bij de hypotheekaanvraag aanwezig is, en de geldverstrekker deze inkomensverklaring accepteert, moet de entiteit InkomensverklaringOndernemer worden opgegeven. Wanneer de geldverstrekker de beoordeling doet op basis van de jaarstukken van de afgelopen 3 jaar & IB aangifte- en/of aanslagen, moet de entiteit Onderneming worden gebruikt.

Ketenafspraak voor voorkantpartijen

 • Wanneer de inkomensverklaring ondernemer wordt gebruikt als onderbouwing, moet de entiteit InkomensverklaringOndernemer worden ingevuld. Deze entiteit is onderdeel van de generieke dataset en kan maximaal één keer per hypotheekgever worden ingevuld. In deze situatie mag de entiteit Onderneming niet meegegeven worden.
 • Wanneer een maatschappij in de hypotheekaanvraag naast de inkomensverklaring ook aanvullende gegevens over de losse onderneming(en) wenst te ontvangen, moet in de entiteit InkomensverklaringOndernemer de sub-entiteit Onderneming worden toegevoegd met hierin de gewenste velden. Op deze wijze herkennen ketenpartijen deze extra wens.
 • Wanneer de aanbieder de inkomensverklaring ondernemer (nog) niet accepteert, is de entiteit InkomensverklaringOndernemer uitgesloten middels de conditie ‘voorkomens gelijk aan 0’ op deze entiteit.

Ketenafspraak voor aanbieders 

 • Wanneer de inkomensverklaring ondernemer wordt gebruikt als onderbouwing, moet de entiteit InkomensverklaringOndernemer worden ingevuld. Deze entiteit is onderdeel van de generieke dataset en kan maximaal één keer per hypotheekgever worden ingevuld. In het veld Rekenexpert dient de maatschappij partijen van wie zij geen Inkomensverklaring accepteren, uit te sluiten middels een conditie. Wanneer de maatschappij zelf een Inkomensverklaring opstelt die wordt geaccepteerd door NHG, mogen zij ook de waarde ‘Interne adviseur geldgever’ openzetten.
 • Wanneer een maatschappij in de hypotheekaanvraag naast de inkomensverklaring ook aanvullende gegevens over de losse onderneming(en) wenst te ontvangen, moet in de entiteit InkomensverklaringOndernemer de sub-entiteit Onderneming worden toegevoegd met hierin de gewenste velden. Op deze wijze herkennen ketenpartijen deze extra wens.*
 • Wanneer de aanbieder de inkomensverklaring ondernemer (nog) niet accepteert, kan de entiteit InkomensverklaringOndernemer worden uitgesloten middels de conditie ‘voorkomens gelijk aan 0’ op deze entiteit. De conditie moet als volgt in de Beheertool worden ingericht:
 • Voor het opvragen van de bewijslast dient het documenttype ‘049 Inkomensverklaring’ te worden gehanteerd.
 • Wanneer een maatschappij in de hypotheekaanvraag uitsluitend een inkomensverklaring ondernemer accepteert als onderbouwing en géén beoordeling doet op basis van de jaarstukken van de afgelopen 3 jaar & IB aangifte- en/of aanslagen, mag de entiteit Onderneming worden uitgesloten middels de conditie ‘voorkomens gelijk aan 0’ op deze entiteit.

* n.b.: Het is niet toegestaan om hierin meer gegevens op te vragen dan nodig voor een aanvraag gebaseerd op jaarstukken van de afgelopen 3 jaar. Bijvoorbeeld de maatschappijspecifieke entiteit ‘SBICode’ mag alleen worden toegevoegd aan het schema in de sub-entiteit Onderneming, wanneer deze ook al in het schema was toegevoegd aan de entiteit Inkomsten/Onderneming.

Aanleiding & achtergrond

 • De Inkomensverklaring Ondernemer is een uitbreiding en vervanging van de bestaande inkomensverklaring voor ZZP’ers. Sinds 1 januari 2019 is gebruik van de Toetskaders voor de Inkomensverklaring Ondernemer opgenomen in de Voorwaarden & Normen van NHG, en daarmee verplicht voor alle NHG aanvragen.
 • Per HDN19 is de entiteit InkomensverklaringOndemer aan de generieke dataset toegevoegd. De entiteit bestaat uit de volgende velden:
  • Toetsinkomen (datatype N12_2. Generiek verplicht. Conditie: ≥ € 0,-)
  • AantalOndernemingen (datatype N2; generiek verplicht). Omschrijving is ‘Het aantal ondernemingen dat bijdraagt aan het opgegeven inkomen.’
  • BOInummer (datatype AN30; generiek optioneel). Omschrijving is ‘Kenmerk van de inkomensverklaring ondernemer waarmee deze bekend is binnen het accountancy domein.’ Dit veld zal verdwijnen per HDN20.
  • Dossiernummer (datatype AN30; generiek optioneel). Omschrijving is ‘Kenmerk van de inkomensverklaring ondernemer waarmee deze bekend is binnen het accountancy domein. Dit veld is geïntroduceerd als generieke opvolger van het veld BOInummer, dat op termijn zal worden uitgefaseerd.’
  • Rekenexpert (waardenlijst; generiek optioneel). Omschrijving is: ‘De partij welke de Inkomensverklaring Ondernemer heeft opgesteld.’ Deze waardelijst bestaat uit de volgende waardes:
   i. Raadhuys Tax Legal Accounting
   ii. Pentrax Advies
   iii. Overviewz
   iv. Zakelijk Inkomen
   v. Interne adviseur geldgever; deze is toegevoegd per HDN20 voor maatschappijen die zelf een Inkomensverklaring Ondernemer afgeven waarbij de beoordeling van de jaarstukken voorafgaand aan de aanvraag plaatsvindt. Het is voor maatschappijen toegestaan om deze waarde in het schema open te zetten wanneer de Inkomensverklaring ook wordt geaccepteerd door NHG.
  • UitgifteDt (datatype datum; generiek optioneel). Omschrijving is: ‘De datum van uitgifte van de Inkomensverklaring Ondernemer.’
  • Een entiteit Onderneming (maatschappijspecifiek optioneel). In deze entiteit kan een adviseur, naast de inkomensverklaring, aanvullende gegevens meegeven over losse ondernemingen wanneer de maatschappij dit wenst. Wanneer een maatschappij naast een inkomensverklaring geen aanvullende gegevens wenst over de ondernemingen, dient deze entiteit niet te worden opgenomen in het schema. Deze entiteit bevat de volgende velden, allen maatschappijspecifiek optioneel:
   i. Rechtsvorm
   ii. SoortOnderneming
   iii. IngangsDtOnderneming
   iv. KvKnummer
   v. DGAJN
   vi. SBI (entiteit) met veld SBICode.