Inkomensbepaling loondienst

Geldig vanaf

16 mei 2020 - HDN 20

Ketenafspraak

Tijdens implementatie van inkomensbepaling loondienst (IBL) in de HDN Standaard is gebleken dat enkele aanbieders (nu nog) extra gegevens over de dienstbetrekking(en) in de hypotheekaanvraag, AX, willen ontvangen. Deze gegevens worden additioneel op de IBL-gegevens opgevraagd. De HDN Standaard ondersteunt drie varianten van Inkomensbepaling loondienst:

1) De aanbieder ondersteunt Inkomensbepaling loondienst in haar beleid. Gegevens over de dienstbetrekking worden uit de bewijslast herleid.
2) De aanbieder ondersteunt Inkomensbepaling loondienst in haar beleid. Gegevens over de dienstbetrekking worden uit de bewijslast herleid en in de hypotheekaanvraag (AX) opgevraagd.
3) De aanbieder heeft Inkomensbepaling loondienst (nog) niet opgenomen in haar beleid.

Onderstaand zijn deze varianten binnen de HDN Standaard toegelicht.

Ketenafspraak voor voorkantpartijen

Per HDN 20 is de ketenafspraak voor de Inkomensbepaling loondienst als volgt gedefinieerd.

 • Wanneer de inkomensbepaling loondienst wordt gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit InkomensbepalingLoondienst worden ingevuld. Deze entiteit is onderdeel van de generieke dataset en kan maximaal één keer per hypotheekgever worden ingevuld. In deze situatie mag de entiteit Dienstbetrekking (op het niveau direct onder Inkomen) niet meegegeven worden.
 • Wanneer een maatschappij in de hypotheekaanvraag naast de IBL-gegevens ook gegevens over dienstbetrekking(en) wenst te ontvangen, is in de entiteit InkomensbepalingLoondienst de sub-entiteit Dienstbetrekking toegevoegd aan het schema. Deze sub-entiteit moet worden gebruikt voor de extra gegevens. Ook in deze situatie mag de entiteit Dienstbetrekking (op het niveau direct onder Inkomen) niet meegegeven worden.
 • Wanneer een aanbieder de Inkomensbepaling loondienst (nog) niet accepteert, mag de entiteit InkomensbepalingLoondienst niet worden meegegeven. Deze wordt door de maatschappij uitgesloten middels de conditie ‘voorkomens gelijk aan 0’ op deze entiteit. Het inkomen dient te worden opgegeven in de entiteit Dienstbetrekking (op het niveau direct onder Inkomen).

De hypotheekaanvraag moet per persoon op één methode voor dienstbetrekking zijn gebaseerd: of het UWV-verzekeringsbericht of de werkgeversverklaring. Wanneer zowel een UWV-verzekeringsbericht als een werkgeversverklaring voor één persoon aanwezig is mag de werkgeversverklaring niet worden ingestuurd bij de hypotheekaanvraag. Combinaties van UWV-verzekeringsbericht en werkgeversverklaring zijn bij éénzelfde persoon niet toegestaan.

Voor het meesturen van de bewijslast worden de volgende documenttypen gehanteerd:
• Het documenttype ‘263 UWV Verzekeringsbericht’. Het eerder in gebruik genomen documenttype ‘260 UWV SV-loon document’ komt per HDN20 te vervallen.
• Documenttype ‘011 Laatste loonafrekening’ wordt gebruikt voor de salarisspecificatie.
NHG valideert de inkomensbepaling loondienst aan de hand van twee documenten: het UWV-verzekeringsbericht en de loonspecificatie(s).

Ketenafspraak voor aanbieders

Per HDN 20 is de ketenafspraak voor de Inkomensbepaling loondienst als volgt gedefinieerd.

 • Wanneer de inkomensbepaling loondienst wordt gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit InkomensbepalingLoondienst worden ingevuld. Deze entiteit is onderdeel van de generieke dataset en kan maximaal één keer per hypotheekgever worden ingevuld. In deze situatie mag de entiteit Dienstbetrekking niet meegegeven worden.
 • Wanneer een maatschappij in de hypotheekaanvraag naast de IBL-gegevens ook gegevens over dienstbetrekking(en) wenst te ontvangen, moet in de entiteit InkomensbepalingLoondienst de sub-entiteit Dienstbetrekking worden toegevoegd met hierin de gewenste velden. Op deze wijze herkennen ketenpartijen deze extra wens.
 • Wanneer een aanbieder de Inkomensbepaling loondienst (nog) niet accepteert, moet de entiteit InkomensbepalingLoondienst worden uitgesloten middels de conditie ‘voorkomens gelijk aan 0’ op deze entiteit. De conditie moet als volgt in de Beheertool worden ingericht:

 • In de datacatalogus AX is ook het veld ‘SVLoon’ onder Dienstbetrekking beschikbaar. Dit veld is niet bedoeld voor een toetsinkomen op basis van IBL en het is voor aanbieders niet toegestaan om dit veld, zonder afstemming met HDN, toe te voegen aan hun schema.

Datacatalogus

De entiteit InkomensbepalingLoondienst bestaat uit de volgende velden:

 • Toetsinkomen (datatype N12_2. Generiek verplicht. Conditie: ≥ € 0,-)
 • AantalDienstbetrekkingen (datatype N2; generiek verplicht). Omschrijving is ‘Het aantal dienstbetrekkingen dat bijdraagt aan het opgegeven inkomen.’
 • TotaalPensioenbijdrage (datatype N12_2. Generiek verplicht). Omschrijving is ‘Het totaal aan pensioenbijdrage per maand. Wanneer sprake is van meerdere dienstbetrekkingen moeten de pensioenbijdragne bij elkaar worden opgeteld en het totaal hier worden meegegeven. Een totaal van € 0,- is toegestaan. Het gaat hier specifiek om de werknemersbijdrage.’

Aanvullend hierop:

 • De ingangsdatum van een dienstbetrekking en het aantal uren per maand zijn te herleiden uit (de xml van) het UWV-verzekeringsbericht. De mate van intentie is te herleiden uit het aantal arbeidsjaren bij iedere werkgever, inzichtelijk met het UWV-verzekeringsbericht. Hiermee hoeft geen extra informatie opgegeven te worden over wel of geen intentieverklaring. Hiermee is type dienstverband niet in gebruik in deze entiteit.
 • Een UWV-verzekeringsbericht kan met een loonstrook gemapt worden o.b.v. naam, geboortedatum en loonheffingsnummer.
 • De afgiftedatum, de datum waarop de data door de bron is vrijgegeven (‘BronAfgifteDt’), is gedefinieerd als kenmerk van het document en niet als kenmerk van de hypotheekaanvraag. Overeenkomstig met de geldigheidsdatum van een werkgeversverklaring als kenmerk bij documenten.
  Voor extra gegevens over dienstbetrekking(en) in de hypotheekaanvraag (AX), additioneel op stukken, kan de inrichting onder punt 2 worden overgenomen.

Eerdere versies

HDN19