Inkomen uit vermogen

Geldig vanaf

29 mei 2021 - HDN 21

Ketenafspraak

Inkomen uit vermogen kan onder voorwaarden bij bepaalde geldverstrekkers worden meegerekend in de bepaling van de toegestane financieringslast. Op deze pagina staat beschreven op welke wijze dit moet worden doorgegeven.

Het overzicht van alle type inkomsten kan hier worden bekeken.


Wanneer een aanvrager structureel inkomsten ontvangt uit vermogen zonder dat de vermogensbron wordt aangetast, kan dit worden doorgegeven in het aanvraagbericht Hypotheken (AX) en Kredieten (KX).

Inkomen uit verhuur valt hier niet onder, dit kan hier worden bekeken.

Ketenafspraak voor voorkantpartijen

  • Wanneer sprake is van inkomen uit vermogen, moet de waarde van het vermogen worden opgegeven in het veld WaardeVermogen. De geldverstrekker berekend op basis hiervan een percentage dat als jaarlijks inkomen meegerekend kan worden in het bepalen van de financieringslast. Dit percentage kan per geldverstrekker verschillen.
  • Bij sommige geldverstrekkers is er de mogelijkheid om zelf een jaarlijks bedrag aan inkomen mee te geven. Dit kan worden doorgegeven in het veld NettoRendement.

Ketenafspraak voor aanbieders 

  • De generieke werking is dat per vermogensbron een WaardeVermogen kan worden meegegeven door de adviseur en dat de geldverstrekker hierover zelf een percentage meeneemt dat als jaarlijks inkomen meegerekend kan worden in het bepalen van de financieringslast.
  • Mocht een geldverstrekker hiernaast willen weten welk bedrag de adviseur heeft meegenomen als jaarlijks inkomen, dan kan dit worden meegegeven in het veld NettoRendement. Dit veld is aanwezig in de datacatalogus van de AX en de KX en kan maatschappijspecifiek worden toegevoegd aan het schema als de geldverstrekker dit wenst te ontvangen.