Huurinkomsten

Geldig vanaf

1 Juli 2021 - HDN 21

Ketenafspraak

Met ingang van 1 juli 2021 (AX 21.0.5) ondersteunt HDN twee methodes voor het doorgeven van inkomsten uit verhuur:

1. Via HuidigObject;
2. Via OverigeInkomsten.

Het overzicht van alle type inkomsten kan hier worden bekeken.


Inkomsten uit verhuur kunnen via HuidigObject worden opgegeven. In dit geval kunnen de jaarlijkse huurinkomsten van het pand worden doorgegeven in het veld Huurinkomsten. Door gebruik van deze entiteit kunnen ook extra gegevens over het verhuurde pand worden opgevraagd, zoals de ingangsdatum van de huurovereenkomst (HuurovereenkomstIngangsDt) en adresgegevens. De inkomsten kunnen echter niet worden gekoppeld aan een persoon. Deze methodiek van het doorgeven van huurinkomsten is met ingang van HDN21 de leidende methode.

Inkomsten uit verhuur kunnen via OverigeInkomsten worden opgegeven. In dit geval kunnen de jaarlijkse huurinkomsten van het pand worden doorgegeven in het veld BrutoJaarBedragOverigeInkomsten binnen de entiteit Inkomsten/Overige, wanneer in het veld SoortOverigeInkomsten wordt gekozen voor de waarde ’08 Inkomsten uit verhuur’. Hierbij kunnen geen extra gegevens worden doorgegeven over het verhuurde pand. De inkomsten zijn wel gekoppeld aan een persoon (hypotheekgever). Deze methodiek is ook toegestaan met ingang van 01-07-2021 (AX 21.0.5).

Ketenafspraak voor voorkantpartijen

  • Wanneer sprake is van inkomsten uit verhuur, mogen deze zowel onder HuidigObject als onder Overige worden meegegeven door de aanleverende partij. Wanneer beide worden meegegeven (bijvoorbeeld omdat het wenselijk is dat het zowel als inkomen wordt opgevoerd in de software alsmede dat er extra gegevens over het verhuurde pand beschikbaar zijn), prevaleert het bedrag meegegeven in de entiteit Hypotheekgever/Inkomsten/Overige.

Ketenafspraak voor aanbieders 

  • De generieke werking is het ontvangen van huurinkomsten binnen de entiteit HuidigObject. Maatschappijen die ook de werking via Overige willen ondersteunen kunnen dit  doorvoeren in een schema gebaseerd op AX 21.0.5 (ingangsdatum 01-07-2021) of hoger. Hierbij dient de waarde ’08 Inkomsten uit verhuur’ in het veld SoortOverigeInkomsten te worden geaccepteerd.
  • Maatschappijen die deze ’tweede’ methodiek niet willen ondersteunen, dienen de nieuwe waarde ’08 Inkomsten uit verhuur’ in het veld SoortOverigeInkomsten conditioneel uit te sluiten.