Hernieuwd kredietproces

Geldig vanaf

16 mei 2020 - HDN 20

Hernieuwd kredietproces met introductie van een splitsing in blanco aanvraag, vooraanvraag en kredietaanvraag

Ketenafspraak

Intermediair:

Het intermediair heeft drie verschillende opties om een aanvraag via het HDN netwerk te versturen

 • Blanco aanvraag
  • Als het intermediair de aanvraag zonder keuze voor een aanbieder richting de serviceprovider wil sturen
  • Het intermediair ontvangt als antwoord op deze blanco aanvraag, 1 of meerdere OX berichten met de mogelijkheden, en/of een SX bericht met een afwijzing.
  • In dit bericht hoeft geen ontvangercode en geen productcode (codekredietmij) te worden meegestuurd.
 • Vooraanvraag
  • Als het intermediair direct bij een specifieke aanbieder de mogelijkheden terug wil stuurt hij een vooraanvraag
  • Het intermediair ontvangt als antwoord een OX bericht met daarin de mogelijkheden of een SX bericht met een afwijzing
 • Contractaanvraag
  • Als het intermediair daadwerkelijk een bepaalde aanvraag wil doen dan stuurt hij een contractaanvraag
  • Als antwoord op deze contractaanvraag ontvangt hij een contract(OX) of een SX bericht met een afwijzing

Service provider

De service provider kan 3 verschillende berichten ontvangen en 2 verschillende berichten doorsturen richting de aanbieders

 • Blanco aanvraag
  • De ontvangen aanvraag kan worden doorgestuurd richting de verschillende aanbieders (vooraanvraag/contractaanvraag), hiervoor moet in ieder geval de ontvangercode + productcode worden gevuld
  • De serviceprovider zal voor elk bericht wat hij doorgestuurd heeft naar de aanbieder een SX (afwijzing) of een OX ontvangen (met daarin de matrix met opties en/of een contact)
 • Vooraanvraag
  • De ontvangen aanvraag kan worden doorgestuurd richting de specifieke aanbieder
  • De serviceprovider zal voor elk bericht wat hij doorgestuurd heeft naar de aanbieder een SX (afwijzing) of een OX ontvangen (met daarin de matrix met opties en/of een contact)
 • Contractaanvraag
  • De ontvangen aanvraag kan worden doorgestuurd richting de specifieke aanbieder
  • De serviceprovider zal voor elk bericht wat hij doorgestuurd heeft naar de aanbieder een SX (afwijzing) of een OX ontvangen (met daarin de matrix met opties en/of een contact)

Aanbieder

De aanbieder kan 2 soorten berichten ontvangen

 • Vooraanvraag
  • De ontvangen aanvraag kan worden doorgestuurd richting de specifieke aanbieder
  • De serviceprovider zal voor elk bericht wat hij doorgestuurd heeft naar de aanbieder danwel een SX (afwijzing) danwel een OX ontvangen (met daarin de matrix met opties en/of een contact)
 • Contractaanvraag
  • De ontvangen aanvraag kan worden doorgestuurd richting de specifieke aanbieder
  • De serviceprovider zal voor elk bericht wat hij doorgestuurd heeft naar de aanbieder danwel een SX (afwijzing) danwel een OX ontvangen (met daarin de matrix met opties en/of een contact)

 

Hernieuwd kredietproces

Algemene punten

 • Als een aanvraag als blanco aanvraag ingediend wordt en de serviceprovider de aanvraag doorstuurt zal de versie van de aanvraag 1 blijven
 • Als eerst een vooraanvraag wordt gedaan en vervolgens met dezelfde gegevens een contractaanvraag zal het versienummer opgehoogd worden met 1
 • Voor een aanvraag wordt hetzelfde aanvraagvolgnummer gebruikt
 • In de OX en SX kan het BKR resultaat worden teruggekoppeld