Hernieuwd kredietproces

Geldig vanaf

HDN 20 – 16 mei 2020

Hernieuwd kredietproces met introductie van een splitsing in blanco aanvraag, vooraanvraag en kredietaanvraag

Toelichting ketenafspraak

Blanco krediet:
– Wordt alleen verstuurd naar bemiddelaar (service provider). Met als doel nader te bepalen welke aanbieder dit dan wordt.
– Is een generiek bericht en ontvangerCode mag niet gekozen worden (dit zal worden afgevangen met een conditie in het generieke schema);
– Resultaat: nader te bepalen contract met aanbieder

Vooraanvraag:
– Maatschappij specifieke aanvraag
– Resultaat: Matrix met meerdere opties van de producten die een aanbieder kan verstrekken + eventueel: contract wat gevraagd is.
– BKR resultaat

Contractaanvraag:
– De feitelijke contractaanvraag
– Maatschappij specifieke aanvraag
– Resultaat: Contract + eventueel: Matrix met meerdere opties van de producten die een aanbieder kan verstrekken.
– BKR resultaat

Hernieuwd kredietproces