Geen DX als OpgevraagdViaBronJN = J Ja

Geldig vanaf

29 mei 2021 - HDN 21

Ketenafspraak

Als in het DA-bericht het veld DocumentKenmerk.OpgevraagdViaBronJN = J Ja mogen er geen DX-berichten t.a.v. betreffende “document” verzonden worden. Dit bewijsstuk (data danwel document) is opgevraagd via een externe bron of CDL.

Zie hier een overzicht wanneer er wel of geen DX-bericht verzonden mag worden.

 

Aanleiding & achtergrond

Bekijk voor meer context en use-cases dit document.