Documentstatussen

Ketenafspraak

Het gebruik van 06 Voorlopig akkoord en 04 Akkoord

Voorlopig akkoord: Het ontvangen document is op zichzelf staand akkoord, maar moet nog beoordeeld worden in combinatie met de overige documenten (denk bijvoorbeeld aan de combinatie salarisstrook / werkgeversverklaring). Daarnaast kan het document ook op het ijkmoment niet meer geldig zijn en alsnog afgekeurd worden.

Het ijkmoment is bijvoorbeeld in het geval van NHG het uitbrengen van de bindende offerte. De volgende documenten hebben beperkte geldigheid en kunnen dus pas Akkoord gegeven worden bij de bindende offerte:

  • 003 Taxatierapport van de woning (6 maanden max)
  • 009 Werkgeversverklaring(en) (3 maanden max)
  • 011 Laatste loonafrekening (3 maanden max)
  • 025 Bouwkundig rapport (12 maanden max)
  • 097 Woon/bedrijfstaxatierapport (6 maanden max)
  • 262 Perspectiefverklaring (6 maanden max)

In navolging op deze definitie is de status “Akkoord” als volgt gedefinieerd :

Akkoord: Het ontvangen document is zowel op zichzelf staand als in combinatie met andere documenten akkoord. Ook de geldigheid van het document is akkoord. De status Akkoord geeft aan dat een document definitief Akkoord is. Nadat het document de status Akkoord heeft gekregen mag deze niet meer van status wijzigen. *)

*) uitzonderingen op deze regel:

  1. in het geval het document akkoord is bevonden en er ná het uitbrengen van de bindende offerte nogmaals een rentevoorstel / offerte uitgebracht wordt binnen hetzelfde dossier (bijv omdat de passeertermijn verstreken is). In dit geval magde status van een document, indien van toepassing, weer op ‘Aan te leveren’ worden gezet.
  2. indien een document vervalt omdat het niet meer benodigd is bij uitbrengen van een gewijzigde offerte dan mag de status op ‘Vervallen’ worden gezet.

Een document afwijzen of laten vervallen

Er is één statusmelding die een actie vereist aan de kant van de leverende partij.
“07 Afgekeurd en opnieuw aan te leveren (zie toelichting)”: Hierbij is een document niet akkoord bevonden en wordt verzocht een nieuw (juiste) document aan te leveren. De reden van de afwijzing is terug te vinden in DocumentStatusOmschr.

Bij de status “08 Vervallen (Zie toelichting)” is het document niet meer nodig. De reden is te vinden in DocumentStatusOmschr.  Een Vervallen document moet in alle volgende DA-berichten terug blijven komen met hetzelfde DocumentMijNr en de Status “08 Vervallen (zie toelichting)”.

Let op: Bij ieder ontvangen DX bericht of een aanpassing op de status van een dossierstuk, dient de ontvanger van een DX bericht te acteren met een DA bericht. Met uitzondering van die gevallen waarin de ontvanger van het DX bericht de betreffende DX niet kan verwerken.