Dienstbetrekking met werkgeversverklaring

Geldig vanaf

19 mei 2018 - HDN 18

Ketenafspraak

Het inkomen uit één of meerdere dienstbetrekkingen kan via vier methoden worden opgegeven:
1. Met de Inkomensbepaling loondienst, de vaststelling middels het UWV-verzekeringsbericht en de tool voor Inkomensbepaling Loondienst. Dit wordt meegegeven in de entiteit InkomensbepalingLoondienst.
2. Met een Werkgeversverklaring , met of zonder intentieverklaring. Deze wordt meegegeven in de entiteit Dienstbetrekking (zie onderstaand).
3. Met een Perspectiefverklaring. Deze wordt meegegeven in de entiteit Dienstbetrekking.
4. Met een Arbeidsmarktscan. Deze wordt meegegeven in de entiteit Arbeidsmarktscan.

Het overzicht van alle type inkomsten kan hier worden bekeken.


Ketenafspraak voor voorkantpartijen

De inrichting van de dienstbetrekking met werkgeversverklaring is in samenwerking met de markt gedefinieerd. Als soort dienstverband wordt gesproken over ‘loondienst’ met hierbij de aanduiding of het een vast of een tijdelijk dienstverband betreft; in het laatste geval ook nog of er een intentieverklaring aanwezig is.

 • De aard van het dienstverband wordt meegegeven in het veld SoortDienstbetrekking; deze bevat de waarden ’10 loondienst vast’, ’11 loondienst tijdelijk plus intentieverklaring’ en ’12 loondienst tijdelijk zonder intentieverklaring’.
  • Met een intentieverklaring wordt vanaf HDN 20.1 expliciet bedoeld: een intentieverklaring voor een opvolgend dienstverband voor onbepaalde tijd. Wanneer het opvolgende dienstverband voor bepaalde tijd is, dient te worden gekozen voor ’12 loondienst tijdelijk zonder intentieverklaring’.
 • Bij een inkomen uit dienstverband is het verplicht om de ingangsdatum van de dienstbetrekking mee te geven.
 • Bij een inkomen uit dienstverband is het verplicht om het BrutoJaarSalaris door te geven. Dit is altijd excl. vakantietoeslag, onregelmatigheidstoeslag, dertiende maand, provisie, eindejaarsuitkering, overwerk, levensloop, variabel inkomen* en andere toeslagen. Deze bedragen dienen in de daarvoor bestemde bedragvelden te worden uitgesplitst.
  • Specifiek voor variabel inkomen geldt dat met ingang van HDN 22 het variabele inkomen zowel op jaarbasis (n-1, n-2 en n-3) als op totaalbasis (conform werkgeversverklaring) dient te worden weergegeven.
 • Bij een inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie zonder perspectiefverklaring is het verplicht om door te geven of er sprake is van een uitzendcontract en zo ja, in welke fase deze zich bevindt. Dit wordt gedaan in het veld SoortUitzendcontract, hier kan gekozen worden uit Fase A, Fase B of Fase C of ‘n.v.t.’ (indien er geen sprake is van een uitzendcontract maar een andersoortige flexibele arbeidsrelatie).
 • Wanneer sprake is van een flexibele arbeidsrelatie zonder perspectiefverklaring, wordt gerekend met de laatste drie jaarinkomens. Dit is in deze gevallen verplicht om door te geven in de velden InkomenFlexibel1jr, InkomenFlexibel2jr, InkomenFlexibel3jr.
  • Een uitzondering hierop is een uitzendkracht Fase C, dit wordt door sommige geldverstrekkers behandeld als een vast dienstverband waarbij het salaris wordt aangetoond middels een werkgeversverklaring. Het is dan niet in alle gevallen nodig om drie jaarinkomens mee te geven, bekijk hiervoor het beleid van de geldverstrekker.
 • Binnen DocumentAanvraag (DA) en DocumentBericht (DX) is het persoonsgebonden documenttype 009 Werkgeversverklaring(en) beschikbaar waarmee perspectiefverklaringen via HDN verstuurd kunnen worden. Hiernaast kunnen aanvullende documenten t.a.v. het inkomen worden opgegeven met de volgende documenttypes: 011 Laatste loonafrekening; 012 Jaaroverzicht(en) salaris; 030 Intentieverklaring werkgever vast dienstverband; 031 Verklaring werkgever inkomensverhoging; 032 Inkomstenoverzicht provisie/overwerk laatste 2 jaar; 197 Arbeidsovereenkomst; 400 Aanvullende verklaring werkgever.

Ketenafspraak voor aanbieders

De inrichting van de dienstbetrekking met werkgeversverklaring is volledig generiek.

 • Wanneer een aanbieder een inkomen uit een dienstverband met een bepaalde aard niet ondersteunt, dan kunnen zij deze waarde(n) middels een maatschappijspecifieke conditie op het veld SoortDienstbetrekking uitsluiten.
 • In de datacatalogus AX zijn een aantal velden beschikbaar (o.a. DienstbetrekkingBijFamilieJN en GemUrenWeek) die aanbieders naar wens kunnen toevoegen aan het schema.
 • In de datacatalogus AX is ook het veld ‘SVLoon’ onder Dienstbetrekking beschikbaar. Dit veld is niet bedoeld voor een toetsinkomen op basis van IBL en het is voor aanbieders niet toegestaan om dit veld, zonder afstemming met HDN, toe te voegen aan hun schema.