Dienstbetrekking met perspectief-verklaring

Geldig vanaf

20 mei 2017 - HDN 18

Ketenafspraak

Het inkomen uit één of meerdere dienstbetrekkingen kan via vier methoden worden opgegeven:
1. Met de Inkomensbepaling loondienst, de vaststelling middels het UWV-verzekeringsbericht en de tool voor Inkomensbepaling Loondienst. Dit wordt meegegeven in de entiteit InkomensbepalingLoondienst.
2. Met een Werkgeversverklaring , met of zonder intentieverklaring. Deze wordt meegegeven in de entiteit Dienstbetrekking.
3. Met een Perspectiefverklaring. Deze wordt meegegeven in de entiteit Dienstbetrekking (zie onderstaand).
4. Met een Arbeidsmarktscan. Deze wordt meegegeven in de entiteit Arbeidsmarktscan.

Het overzicht van alle type inkomsten kan hier worden bekeken.


Ketenafspraak voor voorkantpartijen

De inrichting van de dienstbetrekking met perspectiefverklaring is o.a. in samenwerking met NHG gedefinieerd. Als soort dienstverband wordt gesproken over de ‘flexibele arbeidsrelatie’. Deze flexibele arbeidsrelatie kan dan met of zonder perspectiefverklaring worden opgegeven bij een hypotheekaanvraag. De inrichting is als volgt:

  • De definitie ‘flexibele arbeidsrelatie’ is per HDN17 doorgevoerd; de voorgaande termen seizoenarbeider en flexwerker zijn vervallen.
  • Het is mogelijk de flexibele arbeidsrelatie met of zonder perspectiefverklaring op te geven (overeenkomstig de huidige inrichting voor intentieverklaring). Hiervoor bevat SoortDienstBetrekkingType de waarden ‘Flexibele arbeidsrelatie met perspectiefverklaring’ en ‘Flexibele arbeidsrelatie zonder perspectiefverklaring’.
  • Bij een inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie zonder perspectiefverklaring is het verplicht om door te geven of er sprake is van een uitzendcontract en zo ja, in welke fase deze zich bevindt. Dit wordt gedaan in het veld SoortUitzendcontract, hier kan gekozen worden uit Fase A, Fase B of Fase C of ‘n.v.t.’ (indien er geen sprake is van een uitzendcontract maar een andersoortige flexibele arbeidsrelatie).
  • In geval van ‘Flexibele arbeidsrelatie met perspectiefverklaring’ moet het BrutoJaarSalaris worden meegegeven. In geval van ‘Flexibele arbeidsrelatie zonder perspectiefverklaring’ moeten wel drie jaren (InkomenFlexibel1/2/3jr) worden meegegeven.
    • Een uitzondering hierop is een uitzendkracht Fase C, dit wordt door sommige geldverstrekkers behandeld als een vast dienstverband waarbij het salaris wordt aangetoond middels een werkgeversverklaring. Het is dan niet in alle gevallen nodig om drie jaarinkomens mee te geven, bekijk hiervoor het beleid van de geldverstrekker.
  • Binnen DocumentAanvraag (DA) en DocumentBericht (DX) is het persoonsgebonden documenttype 262 ‘Perspectiefverklaring’ beschikbaar gekomen waarmee een perspectiefverklaring via HDN opgevraagd en verstuurd kan worden.

Ketenafspraak voor aanbieders

De inrichting van de dienstbetrekking met perspectiefverklaring is volledig generiek.

  • Wanneer een aanbieder een flexibele arbeidsrelatie met of zonder perspectiefverklaring niet ondersteunt, dan kunnen zij deze waarde(n) middels een maatschappijspecifieke conditie op het veld SoortDienstbetrekking uitsluiten.