BSN

Geldig vanaf

16 mei 2020 - HDN 20

Verwijderen van het BSN uit het aanvraagbericht

Aanleiding & achtergrond

Naar aanleiding van de verduidelijking die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) recentelijk heeft gegeven over het verwerken van BSN, is in samenwerking met andere branche-organisaties geconcludeerd dat het niet is toegestaan voor zowel aanbieders als andere partijen in de keten als tussenpersonen om het BSN van een klant te verwerken in het aanvraagtraject. Om deze reden is besloten om het veld BSN te verwijderen uit de aanvraagberichten. Voor de AX zal dit veld vanaf HDN 20 verwijderd worden.