Arbeidsmarktscan

Geldig vanaf

16 mei 2020 - HDN 20

Ketenafspraak

Maatschappijen die geen gebruik wensen te maken van de Arbeidsmarktscan voegen de maatschappijspecifieke boolean ArbeidsmarktscanJN en de entiteit Arbeidsmarktscan niet toe aan hun schema;
Maatschappijen die wél gebruik wensen te maken van de Arbeidsmarktscan dienen zowel de maatschappijspecifieke boolean ArbeidsmarktscanJN als de entiteit Arbeidsmarktscan toe te voegen aan hun schema.

Ketenafspraak voor voorkantpartijen

Wanneer sprake is van een inkomen gebaseerd op Arbeidsmarktscan, dient dit als volgt te worden opgegeven in het AX-bericht:

  • Het flexibele dienstverband dient te worden opgegeven door te kiezen voor een ‘flexibele arbeidsrelatie zonder perspectiefverklaring’ of een ‘loondienst tijdelijk zonder intentie’* in het veld SoortDienstBetrekking in de entiteit Dienstbetrekking;
  • Hiernaast dient het huidige inkomen te worden opgegeven in het veld BrutoJaarSalaris;
  • Er dient aangegeven te worden dat er een Arbeidsmarktscan is uitgevoerd door de boolean ArbeidsmarktscanJN te vullen met ‘Ja’;
  • Wanneer er sprake is van meerdere flexibele dienstverbanden, dient bij elke dienstbetrekking de boolean ArbeidsmarktscanJN gevuld te worden met ‘Ja’. Dit komt omdat de Arbeidsmarktscan per aanvrager en niet per dienstverband (zie ook deze uitleg);
  • Wanneer dit het geval is, dient ook de entiteit Arbeidsmarktscan met de drie velden AMSVerdiencapaciteit, AMSScore en AMSRapportNr gevuld te zijn;
  • In het geval er geen sprake is van een Arbeidsmarktscan dient de boolean ArbeidsmarktscanJN gevuld te worden met Nee;
  • In het geval er geen sprake is van een Arbeidsmarktscan mag de  entiteit Arbeidsmarktscan met de drie velden AMSVerdiencapaciteit, AMSScore en AMSRapportNr niet opgenomen worden in het bericht.

Ketenafspraak voor aanbieders 

Deze inregeling dient door de maatschappijen technisch afgedwongen worden in hun schema en wel op de volgende wijze:

  • Een conditie op het veld Hypotheekgever/Inkomsten/Dienstbetrekking/SoortDienstBetrekking: SoortDienstBetrekking heeft waarde flexibele arbeidsrelatie zonder perspectiefverklaring OF loondienst tijdelijk zonder intentie* ALS Hypotheekgever/Inkomsten/Dienstbetrekking/ArbeidsmarktscanJN = J Ja;
  • Een conditionele verplichting op de entiteit Hypotheekgever/Inkomsten/Dienstbetrekking/Arbeidsmarktscan: “entiteit is verplicht” ALS “Hypotheekgever/Inkomsten/Dienstbetrekking/ArbeidsmarktscanJN = J Ja”;
  • Een uitsluitende conditie op de entiteit Hypotheekgever/Inkomsten/Dienstbetrekking/Arbeidsmarktscan: “voorkomens is gelijk aan 0” ALS “Hypotheekgever/Inkomsten/Dienstbetrekking/ArbeidsmarktscanJN = N Nee”;

De maatschappij kan op basis van deze velden het toetsinkomen bepalen. Indien de verdiencapaciteit uit de Arbeidsmarktscan als basis voor de acceptatie dient, kan in het documentenproces (DA/DX) de Arbeidsmarktscan als document worden opgevraagd en aangeleverd.

* = toevoeging gedaan (17-03) i.v.m. het ook toestaan van een Arbeidsmarktscan i.c.m. met een tijdelijk dienstverband zonder intentieverklaring. Partijen zijn overigens vrij in hun schema om ervoor te kiezen dit al dan niet te accepteren. 

Aanleiding & achtergrond

De Arbeidsmarktscan geeft weer wat de kansen van de consument zijn om snel een nieuwe baan in hetzelfde vakgebied te vinden en wat de bijbehorende verdiencapaciteit is. De Arbeidsmarktscan is eigendom van Arbeidsmarktkansen.nl en Intelligence group.

Samen met een aantal ketenpartners heeft NHG een verkenningstraject doorlopen om op korte termijn te komen tot een breed gedragen pilotfase waarbij NHG de Arbeidsmarktscan kan gaan accepteren naast de bestaande instrumenten. Tijdens deze pilotfase wordt de Arbeidsmarktscan geaccepteerd voor mensen met een flexibel arbeidscontract die minimaal één jaar werkzaam zijn.

Inmiddels hebben meerdere geldverstrekkers aangegeven aan te willen sluiten bij de ontwikkeling van deze pilot. Er is hierna voor gekozen om de Arbeidsmarktscan per 1 januari op een generieke manier structureel in te richten in het aanvraagproces waardoor deze methodiek openstaat voor alle geldverstrekkers. De structurele inrichting wordt meegenomen in de HDN 19.3 release in december 2019.