Nieuws:

Ketenaanpak AVG

Nieuws
26 maart 2018

Vanaf mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. HDN heeft samen met een aantal ketenpartijen een classificatie van alle velden in de HDN-berichten gedaan. Daarbij is bepaald of de velden (bijzondere) persoonsgegevens bevatten en wat de doelbinding is voor deze gegevens. Generieke berichten mogen niet méér gegevens bevatten dan de ketenpartijen nodig hebben om de klant een product aan te kunnen bieden. Als partijen bij een generiek veld constateren dat er gegevens binnenkomen die niet nodig zijn, dan kunnen zij een voorstel doen aan de Standaard-werkgroepen om dit veld maatschappijspecifiek te maken.

Onderstaand een overzicht van de HDN Ketenaanpak rond de AVG. Klik op de Factsheet AVG voor een vergroting.