Nieuws:

Keten Integratie Scan (KIS)

Nieuws
26 november 2010

Het afgelopen jaar is een Keten Integratie Scan uitgevoerd onder 6 geldverstrekkers, 4 ketens/distributiepartijen en 1 servicer. Het beoogde resultaat van de KIS was drieledig:

– Blauwdruk voor de communicatiestromen in het hypotheekaanvraag proces
– De interne doelstellingen van de deelnemende organisaties m.b.t. elektronische communicatie
– Input om gericht Product Markt Combinaties (PMC) samen te stellen, om de HDN diensten tussen twee organisaties te optimaliseren c.q. implementeren.

Naast het verkrijgen van informatie heeft HDN per organisatie een rapport met aanbevelingen geschreven. Ook zijn diverse interne aanbevelingen voor HDN benoemd. HDN stelt de managementsamenvatting van de resultaten KIS beschikbaar aan de HDN gebruikersgroep. U kunt deze per mail aanvragen via HDNBeheer@hdn.nl