Invoer velden

  • De applicaties zorgen dat alle verplichte, conditioneel verplichte en optionele (die niet verplicht gemaakt kunnen worden) velden van de generieke schema’s van de verschillende berichten op een juiste wijze worden gevuld, dan wel worden verwerkt.
  • Omschrijvingen en toepassingen van het gebruik van de velden is te vinden in de (documentatie van) de HDN Beheertool
  • Het default vullen van velden met default waarden en het leeg meegeven van velden is niet toegestaan.
  • Berichten worden gevalideerd in Validate alvorens te worden verstuurd.
  • De applicatie koppelt meldingen van Validate terug middels een pop-up of, voor de gebruiker leesbaar, VX bericht