Inkomsten – overzicht inkomstentypen

De vaststelling van het toetsinkomen bij een hypotheekaanvraag kan op basis van meerdere methoden. Een combinatie van deze methoden is ook mogelijk. HDN Standaard ondersteunt de volgende methoden voor toetsinkomen:


Inkomensbepaling Loondienst

Wanneer een UWV-verzekeringsbericht wordt gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit InkomensbepalingLoondienst worden opgegeven. Hier is beschreven op welke wijze de entiteit Dienstbetrekking ingevuld moet worden.


Werkgeversverklaring

Wanneer een werkgeversverklaring wordt gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit Dienstbetrekking worden opgegeven. Hier is beschreven op welke wijze deze entiteit ingevuld moet worden.


Perspectiefverklaring

Wanneer een perspectiefverklaring wordt gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit Dienstbetrekking worden opgegeven. Hier is beschreven op welke wijze deze entiteit ingevuld moet worden.


Inkomensverklaring Ondernemer

Wanneer een inkomensverklaring ondernemer, afgegeven door een (geaccrediteerde) partij, wordt gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit InkomensverklaringOndernemer worden opgegeven. Hier is beschreven op welke wijze deze entiteit ingevuld moet worden.


Onderneming

Wanneer jaarstukken en IB aangiften en aanslagen over een onderneming worden gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit Onderneming worden opgegeven. Hier is beschreven op welke wijze deze entiteit ingevuld moet worden.


Uitkering

Wanneer de aanvrager een uitkering heeft, moet dit inkomen onderbouwd worden met stukken. De onderbouwing van het inkomen moet in de entiteit Uitkering worden opgegeven. Hier is beschreven op welke wijze deze entiteit ingevuld moet worden.


Vermogen

Wanneer de aanvrager inkomsten uit vermogen heeft, moet dit in de entiteit Uitkering worden opgegeven. Hiervoor bestaat geen uitwerking op hdn.nl


Alimentatie, schenking of box twee

Wanneer de aanvrager inkomsten door alimentatie, een schenking of uit box twee heeft, moet dit in de entiteit Overig worden opgegeven. Hiervoor bestaat geen uitwerking op hdn.nl