Inkomensverklaring ondernemer

Het inkomen van een ondernemer kan via twee methoden worden opgegeven:
1. Met de Inkomensverklaring ondernemer, afgegeven door een (geaccrediteerde) partij. Dit wordt meegegeven in de entiteit InkomensverklaringOndernemer
2. Met de Jaarstukken van de afgelopen 3 jaar & IB aangifte- en/of aanslagen. Dit wordt meegegeven in de entiteit Onderneming

Het overzicht van alle type inkomsten kan hier worden bekeken. Onderstaand is de HDN ketenafspraak voor inkomensverklaring ondernemer toegelicht.


Inkomensverklaring ondernemer

In veel HDN 18 berichtschema’s zijn maatschappij specifieke condities gedefinieerd die verplichten dat een ondernemen drie inkomensjaren opgeven. Met de inkomensverklaring ondernemer is slechts één toetsinkomen beschikbaar. Het alleen opgeven van één inkomen uit de inkomensverklaring is niet mogelijk met deze maatschappij specifieke condities. De aanbieders moeten hiervoor de maatschappij specifieke condities op de inkomensjaren aanpassen.

Per HDN19 is de ketenafspraak voor de Inkomensverklaring Ondernemer als volgt gedefinieerd.

1. {Update 14 jan 2019} Inkomensverklaringen ondernemer kunnen zowel door accountancy organisaties als door geldverstrekkers zelf worden opgesteld. Wanneer deze inkomensverklaring bij de hypotheekaanvraag aanwezig is, en de geldverstrekker deze inkomensverklaring accepteert, moet de entiteit InkomensverklaringOndernemer worden opgegeven. Wanneer de geldverstrekker zelf de inkomensverklaring opstelt, moeten de jaarstukken van de afgelopen 3 jaar & IB aangifte- en/of aanslagen worden opgegeven. (Hier is terug te vinden welke geldverstrekkers de inkomensverklaring ondersteunen). Het gebruik van de entiteit InkomensverklaringOndernemer is dus niet afhankelijk van een hypotheek met of zonder NHG. Deze entiteit kan maximaal één keer per hypotheekgever worden ingevuld.

2. De entiteit bestaat uit de volgende velden:
a. Toetsinkomen (datatype N12_2. Generiek verplicht. Conditie: ≥ € 0,-)
b. AantalOndernemingen (datatype N2; generiek verplicht). Omschrijving is ‘Het aantal ondernemingen dat bijdraagt aan het opgegeven inkomen.’
c. {Update 14 jan 2019} BOInummer (datatype AN30; generiek optioneel). Omschrijving is ‘Kenmerk van de inkomensverklaring ondernemer waarmee deze bekend is binnen het accountancy domein.’ NHG verplicht per 1 januari 2019 dit BOI-nummer mee te geven. Afgesproken is dat per HDN 19 dit BOI-nummer in de hypotheekaanvraag wordt opgenomen. Tot mei 2019 kan voor de NHG melding het BOI-nummer op andere wijze worden verkregen.

3. Wanneer zowel een inkomensverklaring ondernemer als belastingaangiften aanwezig zijn bij een hypotheekaanvraag, {Update 14 jan 2019} en de geldverstrekker accepteert de inkomensverklaring ondernemer, mag alleen de inkomensverklaring opgegeven worden en niet de IB stukken. Wanneer tijdens de beoordeling afwijkingen in de inkomensverklaring worden geconstateerd kunnen later in het proces aanvullende IB stukken worden opgevraagd.

4. {Update 17 jan 2019Wanneer een geldverstrekker de inkomensverklaring ondernemer (nog) niet accepteert, kan de entiteit InkomensverklaringOndernemer worden uitgesloten middels de conditie ‘voorkomens gelijk aan 0’ op deze entiteit. De conditie moet als volgt in de Beheertool worden ingericht:

5. Voor het meesturen van de bewijslast wordt het documenttype ‘046 Inkomensverklaring’ gehanteerd.


Jaarstukken afgelopen 3 jaar & IB stukken

Wanneer het inkomen uit één of meerdere ondernemingen wordt aangetoond met jaarstukken en IB aangifte en/of aanslagen, en geen inkomensverklaring beschikbaar is, moet de entiteit Onderneming per aanwezige onderneming opgegeven worden. Hier is beschreven op welke wijze de entiteit Onderneming ingevuld moet worden.


Onderneming in HDN Standaard

Het gebruik van de entiteiten InkomensverklaringOndernemer  of Onderneming is afhankelijk van de aanwezigheid van een inkomensverklaring of belastingaangiften enerzijds en van het aantal ondernemingen anderzijds. Het gebruik is als volgt vastgesteld:

Inkomens verklaring ondernemer Belasting aangiften Eén of meerdere onder nemingen Onderneming in HDN Standaard 
Scenario 1 Ja Nee 1
 • Entiteit InkomensverklaringOndernemer éénmaal ingevuld.
 • AantalOndernemingen gevuld met 1.
 • BOI-nummer ingevuld met BOI kenmerk.
Scenario 2 Ja Nee >1
 • Entiteit InkomensverklaringOndernemer éénmaal ingevuld.
 • AantalOndernemingen gevuld met aantal ondernemingen waarop verklaring is gebaseerd.
 • BOI-nummer ingevuld met BOI kenmerk.
Scenario 3 Nee Ja 1 Entiteit Onderneming éénmaal gevuld. Dit is overeenkomstig de huidige situatie.
Scenario 4 Nee Ja >1 Entiteit Onderneming meerdere keren gevuld, overeenkomstig het aantal ondernemingen. Dit is overeenkomstig de huidige situatie.
Scenario 5 Ja Ja 1
 • Entiteit InkomensverklaringOndernemer éénmaal ingevuld. Entiteit Onderneming niet ingevuld.
 • AantalOndernemingen gevuld met 1.
 • BOI-nummer ingevuld met BOI kenmerk.
 • Alleen Inkomensverklaring wordt ingestuurd. Belastingaangiften wordt niet geaccepteerd.
Scenario 6 Ja Ja >1
 • Entiteit InkomensverklaringOndernemer éénmaal ingevuld. Entiteit Onderneming niet ingevuld.
 • AantalOndernemingen gevuld met aantal ondernemingen waarop verklaring is gebaseerd.
 • BOI-nummer ingevuld met BOI kenmerk.
 • Alleen Inkomensverklaring wordt ingestuurd. Belastingaangiften wordt niet geaccepteerd.