Inkomensbepaling Loondienst

De Inkomensbepaling Loondienst is een methode om het toetsinkomen te berekenen voor mensen in loondienst. De inkomensgegevens van de hypotheekaanvrager uit het UWV verzekeringsbericht vormen de bron waarmee het maximale inkomen wordt vastgesteld en waarmee het toetsinkomen wordt berekend.

Voor mensen in loondienst is de Inkomensbepaling Loondienst een beter, sneller en betrouwbaarder alternatief dan de tot nu toe gebruikte werkgeversverklaring.

Hoe werkt de Inkomensbepaling Loondienst?

STAP 1

STAP 2

 • De adviseur beoordeelt het toetsinkomen door gebruik te maken van de online rekentool of webservice als de adviesapplicatie daarop is aangesloten.
 • De adviseur doet via HDN de hypotheekaanvraag en vult daarbij het toetsinkomen in en geeft in de aanvraag aan dat de beoordeling moet plaatsvinden op basis van het UWV verzekeringsbericht.

STAP 3

 • De geldverstrekker vraagt vervolgens op basis van de aanvraag het UWV verzekeringsbericht op in plaats van de werkgeversverklaring.
 • De adviseur verstuurt via HDN het UWV verzekeringsbericht naar de aanbieder. Deze tool is voor alle adviseurs beschikbaar.
 • Mede op basis van het toetsinkomen stuurt de geldverstrekker bij finaal akkoord een definitief hypotheekaanbod naar de adviseur/klant.

Deze informatie is ook terug te vinden in de algemene instructie voor adviseurs.

Rekenregels
Het UWV verzekeringsbericht is de informatiebron, maar het zijn de rekenregels die hierop toegepast worden die de Inkomensbepaling Loondienst mogelijk maken.

Bekijk de complete set beleids- en rekenregels voor meer informatie.

Bereken toetsinkomen met rekentool op www.inkomensbepalingloondienst.nl
Voor het berekenen van het toetsinkomen is een gratis online tool beschikbaar, waarbij je met één druk op de knop het toetsinkomen vaststelt op basis van het UWV verzekeringsbericht.

NHG
De Inkomensbepaling Loondienst is opgenomen in de Voorwaarden & Normen van NHG. Het blijft voorlopig mogelijk om ook de werkgeversverklaring te gebruiken, zodat er alle gelegenheid is om kennis en ervaring op te doen met deze nieuwe methodiek. Op de website van het NHG vind je uitgebreide informatie over de Inkomensbepaling Loondienst, de rekenregels en veelgestelde vragen.

Aanbieders die werken met de Inkomensbepaling Loondienst

Adviespakketten die werken met de Inkomensbepaling Loondienst

De voordelen
Het aanleveren van een werkgeversverklaring is een onhandige hobbel in het hypotheekaanvraag proces. Het kost tijd om het juist ingevuld en ondertekend bij de geldverstrekker te krijgen en het levert bij de consument, adviseur als ook bij de geldverstrekker vaak veel frustraties op. De projectgroep Handig! heeft daarom deze nieuwe Inkomensbepaling Loondienst op basis van het UWV verzekeringsbericht ontwikkeld. De voordelen zijn helder:

Snel
De klant kan 24/7 zijn gegevens downloaden van de site van het UWV en is niet meer afhankelijk van de werkgever die een -niet altijd direct geschikte- werkgeversverklaring aanlevert (de werkgeversverklaring gaat gemiddeld 2,4 keer op en neer i.v.m. correcties en aanvullende vragen).

Betrouwbaar
Het UWV is een overheidsbron. Daardoor heb je direct beschikking over de juiste en volledige inkomensgegevens die je nodig hebt voor de hypotheekaanvraag. De nieuwe Inkomensbepaling Loondienst is volledig digitaal ondersteund.

Zekerheid
Door gebruik van uniforme gegevensaanlevering is een uniforme rekenmethodiek mogelijk en heb je direct zekerheid over het toetsinkomen waarmee gerekend wordt, bij welke partij de hypotheekaanvraag ook wordt ingediend.

Gemak
De nieuwe Inkomensbepaling Loondienst is volledig digitaal ondersteund en de adviseur weet zeker dat hij altijd de juiste gegevens gebruikt.

Meer weten?
Wil je als adviseur meer weten over hoe je het beste gebruik kunt maken van deze nieuwe manier van werken? Bekijk de presentatie Inkomensbepaling Loondienst voor hypotheekadviseurs (pdf) of neem contact op met hypotheekaanbieders en/of je softwareleverancier.

Wil je als aanbieder ook het toetsinkomen bepalen op basis van het UWV verzekeringsbericht? Neem contact op met accountmanager Rob van Slooten, rvanslooten@hdn.nl.

Veelgestelde vragen

 • Waarom krijg ik een foutmelding als ik de PDF van het UWV Verzekeringsbericht in de rekentool upload?
  Een origineel UWV Verzekeringsbericht bevat een waarmerk, waaraan wij kunnen zien dat de data in het bericht betrouwbaar zijn. Indien de klant het bericht niet downloadt, maar print als PDF gaat dit waarmerk verloren. Een bericht dat op de juiste manier is gedownload en een waarmerk bevat, is te herkennen aan het feit dat als je dit bericht in Adobe Acrobat Reader opent er links bovenaan staat "Signed and all signatures are valid": Indien deze melding ontbreekt is het geen geldig bericht. Oplossing is om de klant te vragen een origineel PDF aan te leveren met gebruik van de handleiding.
 • Is het UWV inkomen fiscaal doorgaans lager dan het werkelijke totale bruto inkomen?
  Dat klopt, daarom moet oa de pensioenafdracht opgegeven worden. De rekentool rekent het inkomen dan terug naar een bruto inkomen dat de geldgevers kunnen hanteren.
 • Kan ik als adviseur voor de meest gunstige uitkomst tussen werkgeversverklaring en Inkomensbepaling Loondienst kiezen?
  De werkgeversverklaring en de Inkomensbepaling Loondienst zijn twee verschillende methoden om voor klanten in loondienst een inkomen te berekenen. De uitkomsten van de twee berekeningen kunnen dus van elkaar afwijken. De adviseur kan beide methoden gebruiken, maar kiest wat voor de klant het meest verantwoord is.
 • Kan ik zelf het inkomen volgens de Inkomensbepaling Loondienst berekenen?
  Nee. Voor de berekening is heb je nodig:
  • Het UWV Verzekeringsbericht van de klanten
  • De werknemersbijdragen pensioen (volgens een recente loonstrook)
  • De rekentool die op basis hiervan het inkomen berekent
 • Hoe lang is de Inkomensbepaling Loondienst geldig?
  Het UWVVerzekeringsbericht (in PDF formaat met waarmerk) mag op de datum van het bindend aanbod van de lening niet ouder zijn dan 3 maanden. Anders moet er een nieuw UWV Verzekeringsbericht worden opgevraagd door de klant op de website van het UWV. Hiermee moet het inkomen opnieuw worden berekend met behulp van de rekentool.
 • Is het gebruik van de Inkomensbepaling Loondienst alleen mogelijk bij standaard inkomen, dus zonder toeslagen, overwerk, e.d.?
  Het loon op het UWV Verzekeringsbericht is het sv-loon (sociale verzekeringsloon). Dit is het loon waarover belastingen en sociale premies zijn betaald. Hierin zitten naast het brutoloon ook overige inkomenscomponenten zoals vakantiegeld, overwerk, 13e maand, e.d. inbegrepen. Ook overige vergoedingen waarover je belasting betaalt (zoals bijtelling auto van de zaak, mobiliteitsbudget) zijn meegenomen in het sv-loon. Looncomponenten die opgenomen zijn in het SV-loon worden meegenomen in de berekening van het toetsinkomen.
 • Kunnen inkomensstijgingen nog worden meegenomen?
  Recente inkomensstijgingen worden meegenomen met de Inkomensbepaling Loondienst, maar toekomstige inkomensstijgingen worden niet meegenomen.
 • Kan een adviseur altijd uitgaan van de uitkomst van de tool?
  Hoewel de rekenregels zorgvuldig zijn opgesteld, zijn er altijd situaties mogelijk waarbij het inkomen hoger is dan verantwoord. De adviseur/geldverstrekker blijft verantwoordelijk voor het inkomen en moet zich er bewust van zijn welke inkomenscomponenten in het inkomen worden meegenomen.
 • Wie vraagt de Inkomensbepaling Loondienst aan?
  Een klant download zelf een PDF van zijn/haar UWV Verzekeringsbericht via de website van het UWV. Daarvoor is wel de persoonlijke DigiD-code nodig en verificatie via SMS of DigiD app. De adviseur en de geldverstrekker kunnen vervolgens met dit UWV Verzekeringsbericht het inkomen vaststellen met de hiervoor speciaal ontwikkelde rekentool.
 • Is de Inkomensbepaling Loondienst verplicht?
  Nee, ook de werkgeversverklaring mag nog steeds worden gebruikt. Bij twee aanvragers kan er zelfs per aanvrager gekozen worden voor de Inkomensbepaling Loondienst of de werkgeversverklaring. De Inkomensbepaling Loondienst is niet verplicht omdat deze (nog) niet voor alle aanvragers in loondienst geschikt is.
 • Waarom is de laatste loonstrook verplicht?
  De adviseur / geldverstrekker moet de pensioenpremie die door de werkgever wordt ingehouden op het brutoloon invullen in de rekentool, om het inkomen te kunnen berekenen. Die informatie staat namelijk niet in het UWV Verzekeringsbericht, maar wel op de loonstrook. Daarnaast wordt de loonstrook gebruikt voor controle op eventuele loonbeslag, uitdiensttreding en/of onderhandse lening(en).
 • Kan de Inkomensbepaling Loondienst in alle gevallen worden gebruikt?
  De Inkomensbepaling Loondienst is voor het merendeel van de aanvragen geschikt maar niet in alle gevallen namelijk -voor flexwerkers -als de aanvrager korter dan 3 maanden in loondienst is. De Inkomensbepaling Loondienst is ook minder geschikt voor starters op de arbeidsmarkt. Daar zijn twee belangrijke oorzaken voor: -Het inkomen wordt vastgesteld op basis van historische data. Heeft een starter niet voldoende maanden inkomen gegenereerd, dan zal het inkomen lager zijn dan bij de werkgeversverklaring. -Doordat bij de Inkomensbepaling Loondienst wordt gemiddeld over een langere periode worden recente inkomensstijgingen beperkt meegenomen. Daarnaast zijn er situaties waarbij het inkomen aan de lage kant wordt vastgesteld. Dat kan voorkomen als er sprake is (geweest) van grote loonstijgingen, weinig loonhistorie (starters), expats of bijzondere dienstverbanden. In andere gevallen kan de Inkomensbepaling een te ruim inkomen genereren, bijvoorbeeld als er sprake is van loon in natura of een tussentijdse demotie van een werknemer. In die gevallen is een werkgeversverklaring nodig.
 • Wie heeft de Inkomensbepaling Loondienst ontwikkeld?
  In 2014 startte een samenwerking van partijen in de hypotheekmarkt een initiatief om het aanvraagtraject te vereenvoudigen, genaamd project ‘Handig!’ (Hypotheek Aanvraag Na Digitaal Inwinnen Gegevens). De eerste stap van Handig! was het verbeteren van het proces voor het aantonen van het inkomen uit een arbeidsovereenkomst (loondienst). De werkgeversverklaring kan het proces van een hypotheekaanvraag flink vertragen. In de praktijk moet dit fysieke document vaak meerdere keren bij de adviseur worden aangeleverd omdat blijkt dat er informatie ontbreekt of onjuist is ingevuld. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de Inkomensbepaling Loondienst.
IBL nu ook bij Triodos Bank

03 november 2022 - . Lees meer

Nieuwe versie rekenregels IBL

13 september 2021 - . Lees meer

Inkomensbepaling Loondienst weer beschikbaar

19 Juli 2021 - . Lees meer

IBL Helpdesk

02 maart 2021 - . Lees meer

Onjuist IBL toetsinkomen bij klanten met lease-auto

08 februari 2021 - . Lees meer

Boost je kennis over de Inkomensbepaling Loondienst

06 oktober 2020 - . Lees meer

IBL familie blijft groeien; welkom Venn en Woonnu!

25 augustus 2020 - . Lees meer

Inkomensbepaling Loondienst bij Attens Hypotheken en Syntrus Achmea Hypotheken

16 Juli 2020 - . Lees meer

Inkomensbepaling Loondienst ook bij Obvion

27 mei 2020 - . Lees meer

Inkomensbepaling Loondienst ook bij Lloyds Hypotheken

02 maart 2020 - . Lees meer

De Tip van André

29 januari 2020 - . Lees meer

Rekenregels Inkomensbepaling Loondienst veranderen

03 januari 2020 - . Lees meer

Ook Tulp Hypotheken sluit aan op de Inkomensbepaling Loondienst!

19 december 2019 - . Lees meer

HDN uitlegvideo Inkomensbepaling Loondienst

02 december 2019 - . Lees meer

Inkomensbepaling Loondienst ook bij a.s.r. en NIBC

26 september 2019 - . Lees meer

Hypotrust live met Inkomensbepaling Loondienst

23 september 2019 - . Lees meer

Inkomensbepaling Loondienst familie breidt uit!

19 september 2019 - . Lees meer

Inkomensbepaling Loondienst bij Woonfonds en Centraal Beheer

13 september 2019 - . Lees meer

Inkomensbepaling Loondienst ook bij bijBouwe

28 Juni 2019 - . Lees meer

Inkomensbepaling Loondienst wint Gouden Lotus Award!

28 mei 2019 - . Lees meer

Inkomensbepaling Loondienst nu ook bij Nationale Nederlanden!

27 mei 2019 - . Lees meer

Inkomensbepaling Loondienst genomineerd voor Gouden Lotus Award

22 mei 2019 - . Lees meer

Vanaf 15 mei verificatie via app of sms-controle van DigiD vereist bij downloaden UWV Verzekeringsbericht

13 mei 2019 - . Lees meer

Gebruik Inkomensbepaling loondienst stijgt verder

27 maart 2019 - . Lees meer

Einde in zicht voor de werkgeversverklaring?

18 december 2018 - . Lees meer

Inkomensbepaling loondienst NHG norm

12 november 2018 - . Lees meer

Steeds meer hypotheekadviseurs gebruiken Inkomensbepaling Loondienst

17 oktober 2018 - . Lees meer

Tijdwinst met nieuwe Inkomensbepaling loondienst

01 oktober 2018 - . Lees meer