Inkomensbepaling Loondienst

De Inkomensbepaling Loondienst is een nieuwe methode om het toetsinkomen te berekenen voor mensen in loondienst. De inkomensgegevens van de hypotheekaanvrager uit het UWV verzekeringsbericht vormen de bron waarmee het maximale inkomen wordt vastgesteld en waarmee het toetsinkomen wordt berekend.

Veel geldverstrekkers, softwareleveranciers van adviespakketten, adviseurs, NHG en klanten omarmen de nieuwe methodiek. Voor mensen in loondienst is de Inkomensbepaling Loondienst een beter, sneller en betrouwbaarder alternatief dan de tot nu toe gebruikte werkgeversverklaring.

Hoe werkt de Inkomensbepaling Loondienst?

STAP 1

  • De adviseur vraagt de klant voor het advies zijn/haar UWV verzekeringsbericht van de website van het UWV te downloaden en wijst de klant op de eenvoudige instructie hoe het UWV verzekeringsbericht te downloaden.
  • De klant downloadt het verzekeringsbericht van de website van het UWV en mailt het naar zijn of haar hypotheekadviseur (of doet een upload ervan in een eventuele “mijn-omgeving” van de adviseur).

STAP 2

  • De adviseur beoordeelt het toetsinkomen door gebruik te maken van de online rekentool of webservice als de adviesapplicatie daarop is aangesloten.
  • De adviseur doet via HDN de hypotheekaanvraag en vult daarbij het toetsinkomen in en geeft in de aanvraag aan dat de beoordeling moet plaatsvinden op basis van het UWV verzekeringsbericht.

STAP 3

  • De geldverstrekker vraagt vervolgens op basis van de aanvraag het UWV verzekeringsbericht op in plaats van de werkgeversverklaring.
  • De adviseur verstuurt via HDN het UWV verzekeringsbericht naar de aanbieder. Deze tool is voor alle adviseurs beschikbaar.
  • Mede op basis van het toetsinkomen stuurt de geldverstrekker bij finaal akkoord een definitief hypotheekaanbod naar de adviseur/klant.

Rekenregels
Het UWV verzekeringsbericht is de informatiebron, maar het zijn de rekenregels die hierop toegepast worden die de Inkomensbepaling Loondienst mogelijk maken. De rekenregels zijn de afgelopen jaren in een pilot uitgewerkt, in de praktijk toegepast en doorontwikkeld door samenwerkingsverband Handig!.

Bekijk de complete set beleids- en rekenregels voor meer informatie.

Bereken toetsinkomen met online tool
Voor het berekenen van het toetsinkomen is een gratis online tool beschikbaar, waarbij je met één druk op de knop het toets-inkomen vaststelt op basis van het UWV verzekeringsbericht.

NHG
De Inkomensbepaling Loondienst is opgenomen in de Voorwaarden & Normen van NHG. Het blijft voorlopig mogelijk om ook de werkgeversverklaring te gebruiken, zodat er alle gelegenheid is om kennis en ervaring op te doen met deze nieuwe methodiek. Op de website van het NHG vind je uitgebreide informatie over de Inkomensbepaling Loondienst, de rekenregels en veelgestelde vragen.

Aanbieders die werken met de Inkomensbepaling Loondienst

Adviespakketten die werken met de Inkomensbepaling Loondienst

De voordelen
Het aanleveren van een werkgeversverklaring is een onhandige hobbel in het hypotheekaanvraag proces. Het kost tijd om het juist ingevuld en ondertekend bij de geldverstrekker te krijgen en het levert bij de consument, adviseur als ook bij de geldverstrekker vaak veel frustraties op. De projectgroep Handig! heeft daarom deze nieuwe Inkomensbepaling Loondienst op basis van het UWV verzekeringsbericht ontwikkeld. De voordelen zijn helder:

Snel
De klant kan 24/7 zijn gegevens downloaden van de site van het UWV en is niet meer afhankelijk van de werkgever die een -niet altijd direct geschikte- werkgeversverklaring aanlevert (de werkgeversverklaring gaat gemiddeld 2,4 keer op en neer i.v.m. correcties en aanvullende vragen).

Betrouwbaar
Het UWV is een overheidsbron. Daardoor heb je direct beschikking over de juiste en volledige inkomensgegevens die je nodig hebt voor de hypotheekaanvraag. De nieuwe Inkomensbepaling Loondienst is volledig digitaal ondersteund.

Zekerheid
Door gebruik van uniforme gegevensaanlevering is een uniforme rekenmethodiek mogelijk en heb je direct zekerheid over het toetsinkomen waarmee gerekend wordt, bij welke partij de hypotheekaanvraag ook wordt ingediend.

Gemak
De nieuwe Inkomensbepaling Loondienst is volledig digitaal ondersteund en de adviseur weet zeker dat hij altijd de juiste gegevens gebruikt.

Meer weten?
Wil je als adviseur meer weten over hoe je het beste gebruik kunt maken van deze nieuwe manier van werken? Neem contact op met hypotheekaanbieders en/of je softwareleverancier.

Wil je als aanbieder ook het toetsinkomen bepalen op basis van het UWV verzekeringsbericht? Neem contact op met Burny Verbeek, projectleider Handig!

Nieuwsfeed

Einde in zicht voor de werkgeversverklaring?

18 december 2018 - . Lees meer

Inkomensbepaling loondienst NHG norm

12 november 2018 - . Lees meer

Steeds meer hypotheekadviseurs gebruiken Inkomensbepaling Loondienst

17 oktober 2018 - . Lees meer

Tijdwinst met nieuwe Inkomensbepaling loondienst

01 oktober 2018 - . Lees meer