Inkomensbepaling loondienst

 

Het inkomen uit één of meerdere dienstbetrekkingen kan via drie methoden worden opgegeven:
1. Met een UWV-verzekeringsbericht, te downloaden bij het UWV. Via de tool voor Inkomensbepaling loondienst wordt het toetsinkomen vastgesteld. Dit wordt meegegeven in de entiteit InkomensbepalingLoondienst.
2. Met een werkgeversverklaring , met of zonder intentieverklaring. Deze wordt meegegeven in de entiteit Dienstbetrekking.
3. Met een perspectiefverklaring. Deze wordt meegegeven in de entiteit Dienstbetrekking.

Het overzicht van alle type inkomsten kan hier worden bekeken.


Inkomensbepaling Loondienst

In HDN 18 wordt het toetsinkomen, vastgesteld op basis van het UWV-verzekeringsbericht, in HDN meegegeven via de boolean SVLoonJN en het inkomensveld SV-loon binnen Dienstbetrekking. Deze velden SVLoonJN en SV-loon mogen per HDN 19 (mei 2019) niet meer worden gebruikt. Hiervoor wordt de entiteit InkomensbepalingLoondienst geïntroduceerd.

Per HDN 19 is de ketenafspraak voor het UWV-verzekeringsbericht als volgt gedefinieerd.

1. Wanneer een UWV-verzekeringsbericht wordt gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit InkomensbepalingLoondienst worden opgegeven. Deze entiteit kan maximaal één keer per hypotheekgever worden ingevuld.

2. De entiteit bestaat uit de volgende velden:
a. Toetsinkomen (datatype N12_2. Generiek verplicht. Conditie: ≥ € 0,-)
b. AantalDienstbetrekkingen (datatype N2; generiek verplicht). Omschrijving is ‘Het aantal dienstbetrekkingen dat bijdraagt aan het opgegeven inkomen.’
c. TotaalPensioenbijdrage (datatype N12_2. Generiek verplicht). Omschrijving is ‘Het totaal aan pensioenbijdrage per maand. Wanneer sprake is van meerdere dienstbetrekkingen moeten de pensioenbijdrage bij elkaar worden opgeteld en het totaal hier worden meegegeven. Een totaal van € 0,- is toegestaan.’

3. Aanvullend op punt 2:
a. De ingangsdatum van een dienstbetrekking en het aantal uren per maand zijn te herleiden uit (de xml van) het UWV-verzekeringsbericht. De mate van intentie is te herleiden uit het aantal arbeidsjaren bij iedere werkgever, inzichtelijk met het UWV-verzekeringsbericht. Hiermee hoeft geen extra informatie opgegeven te worden over wel of geen intentieverklaring. Hiermee is type dienstverband niet in gebruik in deze entiteit.
b. Een UWV-verzekeringsbericht kan met een loonstrook gemapt worden o.b.v. naam, geboortedatum en loonheffingsnummer.
c. De afgiftedatum, de datum waarop de data door de bron is vrijgegeven (‘BronAfgifteDt’), is gedefinieerd als kenmerk van het document en niet als kenmerk van de hypotheekaanvraag. Overeenkomstig met de geldigheidsdatum van een werkgeversverklaring als kenmerk bij documenten.

4. Wanneer zowel een UWV-verzekeringsbericht als een werkgeversverklaring voor één persoon aanwezig is mag de werkgeversverklaring niet worden ingestuurd bij de hypotheekaanvraag. De hypotheekaanvraag moet per persoon op één methode voor dienstbetrekking zijn gebaseerd. Combinaties van UWV-verzekeringsbericht en werkgeversverklaring zijn éénzelfde persoon niet toegestaan.

5. Voor het meesturen van de bewijslast worden de volgende documenttypen gehanteerd:
a. Nieuw documenttype ‘UWV Verzekeringsbericht’ wordt geïntroduceerd. Het huidige documenttype ‘260 UWV SV-loon document’ komt per HDN20 te vervallen na uitsterfbeleid van 12 maanden.
b. Documenttype ‘011 Laatste loonafrekening’ wordt gebruikt voor de salarisspecificatie.

6. NHG valideert de inkomensbepaling loondienst aan de hand van twee documenten: het UWV-verzekeringsbericht en de loonspecificatie(s).


Werkgeversverklaring

Wanneer een werkgeversverklaring wordt gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit Dienstbetrekking worden opgegeven. Hier is beschreven op welke wijze de entiteit Dienstbetrekking ingevuld moet worden.

 


Perspectiefverklaring

Wanneer een perspectiefverklaring wordt gebruikt als onderbouwing van het inkomen, moet de entiteit Dienstbetrekking worden opgegeven. Hier is beschreven op welke wijze de entiteit Dienstbetrekking ingevuld moet worden.


Scenario’s

Het gebruik van de entiteit InkomensbepalingLoondienst of  de entiteit Dienstbetrekking is afhankelijk van de aanwezigheid van een UWV-verzekeringsbericht of werkgeversverklaring enerzijds en van het aantal dienstbetrekkingen anderzijds. Het gebruik is als volgt vastgesteld.

UWV-verzekerings bericht WG-verklaring Eén of meer dienst betrekkingen Dienstbetrekking in HDN Standaard
Scenario 1 Ja Nee 1
 • Entiteit InkomensbepalingLoondienst éénmaal ingevuld.
 • AantalDienstbetrekkingen gevuld met 1.
 • PensioenbijdrageTotaal ingevuld met totaal pensioenbijdrage per maand.
Scenario 2 Ja Nee >1
 • Entiteit InkomensbepalingLoondienst éénmaal ingevuld.
 • AantalDienstbetrekkingen gevuld met aantal dienstbetrekkingen waarop UWV-verzekeringsbericht is gebaseerd.
 • PensioenbijdrageTotaal ingevuld met totaal pensioenbijdrage per maand van alle dienstbetrekkingen opgeteld.
Scenario 3 Nee Ja 1 Entiteit Dienstbetrekking éénmaal gevuld, overeenkomstig het aantal dienstbetrekkingen. Dit is overeenkomstig de huidige situatie.
Scenario 4 Nee Ja >1 Entiteit Dienstbetrekking meerdere keren gevuld, overeenkomstig het aantal dienstbetrekkingen. Dit is overeenkomstig de huidige situatie.
Scenario 5 Ja Ja 1
 • Entiteit InkomensbepalingLoondienst éénmaal ingevuld. Entiteit Dienstbetrekking niet ingevuld.
 • AantalDienstbetrekkingen gevuld met 1.
 • PensioenbijdrageTotaal ingevuld met totaal pensioenbijdrage per maand.
 • Alleen UWV-verzekeringsbericht wordt ingestuurd. Werkgeversverklaring wordt niet geaccepteerd.
Scenario 6 Ja Ja >1
 • Entiteit InkomensbepalingLoondienst éénmaal ingevuld. Entiteit Dienstbetrekking niet ingevuld.
 • AantalDienstbetrekkingen gevuld met aantal dienstbetrekkingen waarop UWV-verzekeringsbericht is gebaseerd.
 • PensioenbijdrageTotaal ingevuld met totaal pensioenbijdrage per maand van alle dienstbetrekkingen opgeteld.
 • Alleen UWV-verzekeringsbericht wordt ingestuurd. Werkgeversverklaring wordt niet geaccepteerd.
Scenario 7 Nee Nee n.v.t. Bij de aanwezigheid van een perspectiefverklaring  moet de entiteit Dienstbetrekking worden ingevuld.