Nieuws: Inkomensbepaling Loondienst

Inkomensbepaling Loondienst weer beschikbaar

Nieuws
19 Juli 2021

Per 19 juli 2021 is de Inkomensbepaling Loondienst rekentool (IBL-rekentool) weer beschikbaar om het toetsinkomen te berekenen voor mensen in loondienst. In februari werd deze manier van het aanvragen van hypotheken tijdelijk on hold gezet door de werkgroep IBL* om extra controlemaatregelen door te voeren. De verbeteringen zijn met positief resultaat getest door betrokken marktpartijen. Dat maakt dat een groot aantal geldverstrekkers vanaf vandaag weer aanvragen accepteert op basis van het UWV verzekeringsbericht via de IBL-rekentool in plaats van de werkgeversverklaring voor mensen in loondienst. Ook NHG ondersteunt het gebruik van de IBL-rekentool volledig.

Kwaliteit en zorgvuldigheid voorop
De hypotheekmarkt heeft de ambitie om tot een documentloos hypotheekaanvraagproces te komen met als doel het aanvragen van hypotheken voor klant, adviseur en geldverstrekker sneller, beter en eenvoudiger te maken. Het digitaal delen van gegevens uit betrouwbare bron vervangt het gebruik van documenten en is dus van belang voor het realiseren van de gewenste efficiency- en betrouwbaarheidsslag in de keten. Ketenpartijen werken samen aan het ontsluiten van deze brongegevens. De Inkomensbepaling Loondienst is de eerste dienst die is gelanceerd waarbij gebruik wordt gemaakt van de gegevens uit een bron, het UWV. Toen in februari bleek dat de uitkomst van het toetsinkomen via de IBL-rekentool bij verschillende groepen klanten afweek van de verwachting, is besloten om de rekentool tijdelijk niet beschikbaar te stellen voor nieuwe aanvragen. Een vervelende maatregel maar noodzakelijk omdat kwaliteit en zorgvuldigheid in deze voorop staat.

Extra controles en afspraken voor bronontsluiting
Om de uitkomsten van de IBL-rekentool te kunnen waarborgen heeft de werkgroep IBL aanvullende beheersmaatregelen in werking gesteld. De opzet en het bestaan van deze maatregelen zijn extern getoetst door BDO**. Nu de IBL-rekentool voldoet aan deze hoge eisen is besloten om de tool weer beschikbaar te maken voor de markt. Het nieuwe raamwerk van maatregelen vormt ook direct een goede basis voor het ontsluiten van andere bronnen.

IBL-rekentool weer breed beschikbaar
Een groot aantal aanbieders accepteert per 19 juli 2021 weer aanvragen via de IBL-rekentool met het UWV verzekeringsbericht voor mensen in loondienst. Op www.hdn.nl/inkomensbepalingloondienst is altijd een actueel overzicht beschikbaar van partijen die werken met de IBL-rekentool. Ook zijn op de website de rekenregels voor iedereen inzichtelijk. NHG ondersteunt het gebruik van de IBL-rekentool volledig. Voor adviseurs is er een webinar om meer te vertellen over de werking van IBL en welke verbeteringen er zijn doorgevoerd.

Webinar voor adviseurs 22 juli 2021 | 10.00 – 11.00 uur

Webinar voor adviseurs 27 juli 2021 | 10.00 – 11.00 uur

* In de werkgroep IBL zitten vertegenwoordigers van (in alfabetische volgorde):
ABN AMRO/Florius, Aegon, Argenta, CMIS, De Volksbank, De Hypothekers Associatie, HDN, ING, NHG, NationaleNederlanden en Rabobank

** BDO | Accountants en adviseurs – is de externe partij die de genomen maatregelen beoordeelt

 

VRAAG & ANTWOORD
We hebben een aantal vragen en antwoorden op een rij gezet.

  1. Welke maatregelen zijn exact getroffen?

Er is een uitgebreid risk en control framework geïmplementeerd. Zo wordt er nu bijvoorbeeld met een uitgebreidere set aan checks gewerkt en worden er meer UWV berichten op dagbasis door externe testers zowel handmatig als geautomiseerd getest of de uitkomst overeenkomt met de verwachting.

  1. Is de IBL-rekentool nu betrouwbaar en werkt deze vanaf nu altijd?

Nu de IBL-rekentool voldoet aan hoge eisen en de opzet en bestaan van het risk en control framework is getoetst door een externe auditor heeft de werkgroep IBL besloten dat de IBL-rekentool weer live gezet kan worden. Een zorgvuldig genomen besluit waar ook de riskmanagement afdelingen van de partijen uit de werkgroep IBL bij betrokken zijn geweest. Dat houdt echter wel in dat het regelmatig controleren van de uitkomsten en rekenregels door de gebruiker een verplichting blijft en gebruik nog steeds op eigen risico is. Ook in de adviesfase is het van belang controles te hanteren. Alleen gezamenlijk met alle marktpartijen kunnen we zorgen voor betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de IBL-rekentool.

  1. Waarom heeft het zo lang geduurd?

Iets nieuws neerzetten in de markt betekent ook dat we met elkaar moeten leren en experimenteren. Daarbij is gekozen om niet voor snelheid te gaan maar voor kwaliteit en zorgvuldigheid. Er is met alle ketenpartijen gewerkt aan een zo goed mogelijk risk en control framework. Vervolgens heeft een externe auditor dit ook getoetst. De werkgroep IBL is blij dat we nu zover zijn dat de IBL-rekentool weer bij een grote groep geldverstrekkers beschikbaar is voor nieuwe hypotheekaanvragen. Én dat er een blauwdruk ligt voor het ontsluiten van andere bronnen. Dat betekent dat er weer een belangrijke stap is gezet naar een documentloos hypotheekaanvraagproces.

  1. Waarom werken nog niet alle geldverstrekkers met IBL-rekentool?

Digitalisering van het hypotheekaanvraagproces zorgt voor een grote efficiency en betrouwbaarheidsslag in de financiële dienstverlening. Elke geldverstrekker heeft zijn eigen afweging in welke innovaties hij in welk tempo doorvoert. Op dit moment accepteren zo goed als alle aanbieders die begin dit jaar aanvragen accepteerden op basis van de IBL-rekentool, dat nu ook weer. Ook NHG ondersteunt het gebruik van de IBL-rekentool volledig. Een actueel overzicht van welke aanbieders meedoen vind je op www.hdn.nl/inkomensbepalingloondienst. Ook zijn daar de rekenregels beschikbaar.

  1. Werkt de IBL-rekentool gewoon net zoals voorheen?

De werkwijze voor adviseurs rondom de IBL-rekentool is ongewijzigd. Meer informatie over hoe je een aanvraag doet met de Inkomensbepaling Loondienst vind je op: www.hdn.nl/inkomensbepalingloondienst. Geldverstrekkers hanteren ieder hun eigen acceptatiecriteria. Voor adviseurs zijn er webinars om meer te vertellen over de werking van IBL en welke verbeteringen er zijn doorgevoerd.

Webinars Inkomensbepaling Loondienst voor adviseurs

 

 

 

Nieuwe versie rekenregels IBL

13 september 2021 - . Lees meer

IBL Helpdesk

02 maart 2021 - . Lees meer

Onjuist IBL toetsinkomen bij klanten met lease-auto

08 februari 2021 - . Lees meer

Boost je kennis over de Inkomensbepaling Loondienst

06 oktober 2020 - . Lees meer

IBL familie blijft groeien; welkom Venn en Woonnu!

25 augustus 2020 - . Lees meer

Inkomensbepaling Loondienst bij Attens Hypotheken en Syntrus Achmea Hypotheken

16 Juli 2020 - . Lees meer

Inkomensbepaling Loondienst ook bij Obvion

27 mei 2020 - . Lees meer

Inkomensbepaling Loondienst ook bij Lloyds Hypotheken

02 maart 2020 - . Lees meer

De Tip van André

29 januari 2020 - . Lees meer

Rekenregels Inkomensbepaling Loondienst veranderen

03 januari 2020 - . Lees meer

Ook Tulp Hypotheken sluit aan op de Inkomensbepaling Loondienst!

19 december 2019 - . Lees meer

HDN uitlegvideo Inkomensbepaling Loondienst

02 december 2019 - . Lees meer

Inkomensbepaling Loondienst ook bij a.s.r. en NIBC

26 september 2019 - . Lees meer

Hypotrust live met Inkomensbepaling Loondienst

23 september 2019 - . Lees meer

Inkomensbepaling Loondienst familie breidt uit!

19 september 2019 - . Lees meer

Inkomensbepaling Loondienst bij Woonfonds en Centraal Beheer

13 september 2019 - . Lees meer

Inkomensbepaling Loondienst ook bij bijBouwe

28 Juni 2019 - . Lees meer

Inkomensbepaling Loondienst wint Gouden Lotus Award!

28 mei 2019 - . Lees meer

Inkomensbepaling Loondienst nu ook bij Nationale Nederlanden!

27 mei 2019 - . Lees meer

Inkomensbepaling Loondienst genomineerd voor Gouden Lotus Award

22 mei 2019 - . Lees meer

Vanaf 15 mei verificatie via app of sms-controle van DigiD vereist bij downloaden UWV Verzekeringsbericht

13 mei 2019 - . Lees meer

Gebruik Inkomensbepaling loondienst stijgt verder

27 maart 2019 - . Lees meer

Einde in zicht voor de werkgeversverklaring?

18 december 2018 - . Lees meer

Inkomensbepaling loondienst NHG norm

12 november 2018 - . Lees meer

Steeds meer hypotheekadviseurs gebruiken Inkomensbepaling Loondienst

17 oktober 2018 - . Lees meer

Tijdwinst met nieuwe Inkomensbepaling loondienst

01 oktober 2018 - . Lees meer