Nieuws:

Implementatie HDN

Nieuws
27 juni 2012

DA & DX berichten
De toegevoegde waarde van het DA/DX bericht zit in het digitale proces en word steeds meer onderkent binnen de markt. HDN ervaart dat steeds meer marktpartijen de implementatie van de functionaliteit voor  het tweede deel van 2012 op de agenda heeft staan. De afgelopen maanden hebben diverse partijen deze functionaliteit in gebruik genomen, wat direct terug te zien is in een explosief aantal berichten. In januari waren dat nog 17.000 DA berichten en 400 DX berichten tegen respectievelijk 42.000 (DA) en 5.000 (DX) berichten in juni.

Afronding pilotfase: Delta Lloyd en Obvion
Binnen enkele weken zal de uitgebreide pilot van Delta Lloyd en Obvion met een aantal vestigingen de Hypotheker worden afgerond. De ervaringen bij alle partijen zijn positief. Het resultaat is dat DA/DX langzaam zal worden opgeschaald naar meerdere intermediaire organisaties.

Verzekeringsaanvragen (LX berichten)
In een eerdere nieuwsbrief heeft HDN u al gemeld dat steeds meer partijen het LX bericht willen gaan ondersteunen. Momenteel zijn dan ook diverse partijen bezig om de interne processen hierop af te stemmen om lopende het jaar de ondersteuning te implementeren. Daarnaast is HDN in gesprek met een aantal verzekeraars om de mogelijkheden van aansluiting op HDN te inventariseren. Naast bovengenoemde diensten faciliteert HDN meerdere diensten voor efficiëntie in de keten. Voor een volledig overzicht en ondersteuning door marktpartijen klikt u hier.