Huidig leningdeel uitgebreid met oorspronkelijk ingangsdatum en einddatum rentevast periode

Op dit moment kan bij een Huidige Financiering de oorspronkelijke ingangsdatum alleen op lening niveau worden meegegeven, niet per leningdeel. Omdat dit per leningdeel kan verschillen, is het veld OorspronkelijkIngDtHuidigLeningDeel toegevoegd aan de entiteit HuidigLeningdeel. Omdat niet van alle aanbieders verlangd kan worden dit binnen HDN17 als zodanig over te nemen, is dit veld als maatschappij specifiek binnen AX17 opgenomen.

Binnen de entiteit HuidigLeningdeel bestaat de mogelijkheid om het aantal maanden van de rentevast periode op te geven. Omdat ook sprake kan zijn van een tweede termijn (of meer) rentevast periode, is in deze gevallen niet te herleiden wat begin en einddatum van deze tweede (of meer) rentevast periode is. Om die reden is het veld EindDtHuidigRentevastPeriode toegevoegd aan de entiteit HuidigLeningdeel. Omdat niet van alle aanbieders verlangd kan worden dit binnen HDN17 als zodanig over te nemen, is dit veld als maatschappij specifiek binnen AX17 opgenomen