Nieuws:

HDN werkt aan een Cloud oplossing

Nieuws
21 november 2012

Ingegeven door de huidige technologische ontwikkelingen waarbij steeds meer gewerkt wordt vanuit de Cloud, is HDN gestart met een traject om ook de HDN software geschikt te maken om in de Cloud te werken. Software leveranciers die als SAAS provider optreden kunnen met de huidige variant niet uit de voeten en HDN wil deze technologische vooruitgang niet tegenhouden.

HDN heeft altijd tot doel gehad om een veilige communicatie tussen partijen te bewerkstelligen en te waarborgen. Met de opkomst van het Cloud gebaseerd werken, is dit een flinke uitdaging.

Daarom is de migratie gefaseerd opgezet. Dit jaar nog zullen we fase 1 afronden. Direct aansluitend zal gestart worden met het ondersteunen van de volledige SAAS functionaliteit.

HDN verwacht voor de zomer de HDN software geschikt is om Anytime, Anywhere te kunnen werken.

Indien u meer informatie wenst over onze Cloud oplossing kunt u contact opnemen met HDN beheer.