Nieuws:

HDN Standaard Documentbericht (DA & DX)

Nieuws
25 juni 2012

Afgelopen weken heeft de consultatieronde plaatsgevonden op de nieuwe berichtdefinitie van het Documentbericht (DA & DX), versie 10.1. Vanuit de markt heeft HDN waardevole feedback ontvangen. Op dit moment wordt de feedback verwerkt en de definitieve versie van de berichten samengesteld.

Begin juli zullen de definitieve generieke HDN versies 10.1 worden gepubliceerd met ingangsdatum 1 december 2012. Op deze datum worden de nieuwe generieke schema’s voor het document aanvraagbericht (DA) en documentbericht (OX) actief.

Misschien ten overvloede meldt HDN u, dat met het ingaan van de nieuwe HDN generieke schema’s 10.1 de HDN schema’s met versienummer 10.0 niet meer actief zullen zijn.

HDN is er van overtuigd dat de nieuwe berichtversies verder bijdragen aan een eenduidige communicatie in het proces binnen de gehele keten.

Mocht u vragen naar aanleiding van dit bericht hebben, mailt u deze dan naar info@hdn.nl.